Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Gradska upravna tijela
http://gospic.hr/gradska-upravna-tijela/

Gradska upravna tijela

Objavljeno 27. travnja 2018. | Gospic.hr


Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospić“ br. 7/09 i 9/10) i Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospić“ br. 8/14) uređeno je ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela Grada Gospića, nazivi upravnih tijela i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnih tijela Grada.

Gradska upravna tijela obuhvaćaju:

1. TAJNIŠTVO
1.1. Odsjek za protokol i opće poslove.

2. GRADSKI UPRAVNI ODJELA ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU
2.1. Odsjek za gospodarstvo i ruralni razvoj,
2.2. Odsjek za društvene djelatnosti,
2.3. Odsjek za proračun i računovodstvo,
2.4. Odjeljak pisarnice.

3. GRADSKI UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNU DJELATNOST, STANOVANJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA
3.1. Odsjek za stambeno – komunalne poslove,
3.1.1. Pododsjek za stanovanje i naplatu komunalnih prihoda,
3.1.2. Pododsjek za komunalne poslove,
3.2. Odsjek za graditeljstvo i zaštitu okoliša,
3.3. Odsjek za komunalno i prometno redarstvo.