Pravo na Stipendiju Grada Gospića mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti preddiplomskih/diplomskih studija (sveučilišni ili stručni studij):

  • koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Gospića,
  • koji imaju status redovitog učenika ili studenta, a nemaju odobrenu stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta,
  • koji imaju status redovitog učenika srednje škole i nisu stariji od 20 godina ili status studenta i nisu stariji od 25 godina.

Stipendija Grada Gospića dodjeljuje se učenicima i studentima u tri kategorije: izvrsnost, deficitarnost i ekonomski status.

Broj stipendija koje će se dodijeliti u određenoj godini i pojedinačne iznose stipendija određuje gradonačelnik Grada Gospića sukladno osiguranim sredstvima u proračunu Grada Gospića.

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata grada Gospića

STIPENDIJE GRADA GOSPIĆA ZA AKADEMSKU/ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Back to top