Utorak, Lipanj 27, 2017
Croatian English French German Italian Russian Spanish

Grad Gospić

Održana 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

25.vijece

15. ožujka 2017. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti 

 1. Odluka o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Gospića 2016. – 2018. godine;
 2. Odluka o potpisivanju Povelje o prijateljstvu i suradnji Grada Gospića (Republika Hrvatska) i Grada Bihaća (Bosna i Hercegovina);
 3. Odluka o davanju suglasnosti za prijavu na natječaj iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.;
 4. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Gospića;
 5. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2017. godinu;
 6. Odluka o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2017. godinu;
 7. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Gospić;
 8. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za 2017. godinu;
 9. Odluka o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2017. godini;
 10. Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola
  - dr. Jure Turića,
  - dr. Franje Tuđmana Lički Osik,
  - dr. Ante Starčević Pazarište Klanac;
 1. Odluka o razrješenju i imenovanju ravnatelja Samostalne narodne knjižnice Gospić;
 2. Prijedlog za imenovanje sudca porotnika za mladež Županijskog suda u Karlovcu, Stalne službe u Gospiću;
 3. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdolje od 01. do 31. prosinca 2016. godine;
 4. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdolje od 01. do 31. siječnja 2017. godine;
 5. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdolje od 01. do 28. veljaće 2017. godine.
 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Gospića u 2017. godini

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranje i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), te članka 26. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 01/16) i članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 07/09, 05/10, 07/10, 01/12, 02/13, 03/13 – p.t., 07/15) Gradonačelnik Grada Gospića 13. ožujka 2017. godine donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava, organizacijama civilnog društva iz Proračuna Grada Gospića u 2017. godini u području djece, mladih i zajednice, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, kulture, te turizma, zaštite okoliša i održivog razvoja.

 1. Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području kulture
 2. Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području turizma, zaštite okoliša i održivog razvoja
 3. Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 4. Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području djece, mladih i zajednice
   

Dnevni red 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića

Vijecnica

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13), sazivam 25. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 15. ožujka 2017. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55, s početkom u 16.00 sati.

 Predsjednik Gradskog vijeća Grada Gospića
Petar Radošević, v.r.

Dnevni red

   

Grad Gospić uspješan u provedbi EU projekata

eu 1

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije izdalo je brošuru Uspješni lokalni EU projekti u Hrvatskoj, koja predstavlja priznanje svim dosadašnjim korisnicima i uspješnim EU projektima koje su provodili na području Republike Hrvatske. U brošuru su iz Ličko-senjske županije uvrštena dva uspješno provedena projekta Grada Gospića „Gradimo Obrazovanje S Pravom Inkluzijom – prevladajmo teškoĆe“ i „Nisi sam – pažnju ti dam“, kroz koje je zaposleno 47 pomoćnika u nastavi te osigurano 2.105.374,70 kuna.

 

eu 3 eu 2

   

JAVNI NATJEČAJ o prodaji građevinskih parcela u Zoni poslovnih namjena Smiljansko polje

Temeljem Zaključka o raspisivanju natječaja o prodaji građevinskih parcela br. 10 i 11 u Zoni poslovnih namjena Smiljansko polje (KLASA: 940-02/17-01/1; URBROJ: 2125/01-02-17-02), od 3. ožujka 2017. godine, gradonačelnik Grada Gospića raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
o prodaji građevinskih parcela u Zoni poslovnih namjena Smiljansko polje


I

Predmet prodaje su građevinske parcele u Zoni poslovnih namjena Smiljansko polje, označene kao br. 10 i 11, koje prema podacima iz katastarskog operata odgovaraju kat.č.br. 2509/35, upisane u posjedovni list br. 1407, k.o. Smiljan, površine 4.154 m2.

Građevinske parcele namijenjene su za poslovnu djelatnost slijedećih namjena:
- industrijsko-proizvodni sadržaji
- trgovačko-uslužni sadržaji.

Opširnije: JAVNI NATJEČAJ o prodaji građevinskih parcela u Zoni poslovnih namjena Smiljansko polje

   

LIČKI NOVI - Mještani u suradnji sa Gradom Gospićem obnovili prostorije Mjesnog odbora

l.novi

Mještani Ličkog Novog uredili su i obnovili prostorije Mjesnog odbora koje se nalaze u školi Lički Novi. Nakon višetjednih radova u subotu 25.02.2017. su u društvu gradonačelnika Petra Krmpotića, zamjenice gradonačelnika Marte Grgurić, i predsjednika Gradskog vijeća Petra Radoševića otvorili prostorije u kojima svakodnevno boravi veliki broj mještana, a najviše mladih. Lički Novi je jedno od naselja u kojem je veliki broj mlađih obitelji, te se u područnoj školi čuju veseli dječji glasovi.

Grad Gospić je financijski pomogao uređenje dok su se mještani uložili svoj rad i vrijeme kako bi prostor bio stavljen u funkciju.

Predsjednik Zoran Starčević tom prilikom izložio je planove za budućnost u kojima će Grad Gospić ponovno biti glavni partner u radu Mjesnog odbora i podržati provedbu.

   

Stranica 5 od 80

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadom
studija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting