Ponedjeljak, Svibanj 21, 2018

Grad Gospić

Program javnih potreba za 2016. godinu

Grad Gospić, Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu, na temelju članka58. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-pročišćeni tekst),članka  27.Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12, 15/15),članka 1. i 9aZakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN broj 47/90, 27/93, 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (NN broj 76/93, 11/99, 38/09), članka 76.Zakona o sportu (NN broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13),članka 141. i 143.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), članka 117.Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14),članka 49.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 94/13)i članka 32. i 33. Zakona o udrugama (NN broj 74/14), objavljuje

 

P O Z I V

za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: predškolskog odgoja i obrazovanja, školstva,
sporta, kulture i tehničke kulture, udruga građana, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 
Grada Gospića za 2016. godinu
 

Opširnije...

 

Održana 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

16.gv

10. srpnja 2015. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti

 1. Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva
 2. Izvješće o provedenim izborima za članove Vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2014. godinu
 4. Odluka o dodjeli javnog priznanja „Počasni građanin Grada Gospića” – General pukovniku Mladenu Markaču
 5. Odluka o dodjeli javnog priznanja „Priznanje Grada Gospića” – Lokalnoj akcijskoj grupi (LAG Lika)
 6. Odluk ao dodjeli javnog priznanja „Nagrada Grada Gospića” – Udruzi Lička ekološka akcija (LEA)
 7. Odluka o donošenju Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Grada Gospića
 8. Odluka o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada
 9. Odluka o davanju suglasnosti komunalnom poduzeću „Komunalac Gospić” d.o.o., za nabavu opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada
 10. Odluka o davanju suglasnosti komunalnom poduzeću „Komunalac Gospić” d.o.o., za nabavu komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada
 11.  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu programa predškolskog odgoja i obrazovanja za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2015./2016.
 12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Grada Gospića
 13. Odluka o osnivanju prava građenja u korist HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Elektrolika Gospić
 14. Odluka o osnivanju prava služnosti u korist HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Elektrolika Gospić
 15. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića
 16. Odluka o definiranju Zone poslovnih namjena „Smiljansko polje”
 17. Zaključci o primanju na znanje Izvješča o korištenju sredstava proračunske zalihe za travanj, svibanj i lipanj
   

Održane konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnih odbora Grada Gospića

Nakon objavljenih službenih rezultata od strane Gradskog izbornog povjerenstva, o izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića, koji su održani 31. svibnja 2015. godine, Gradonačelnik Grada Gospića Petar Krmpotić je temeljem članka 59. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića, sazvao konstituirajuće sjednice za 25 vijeća mjesnih odbora.

Održane su ukupno 24 sjednice, na kojima su verificirani mandati članova vijeća te izabrani predsjednici mjesnih odbora, nakon čega su isti položili i svečanu prisegu.

Na održanim sjednicama konstituirana su slijedeća Vijeća mjesnih odbora:  MO Aleksinica,  MO Barlete,  MO Bilaj, MO Brušane, MO Budak, MO Bužim, MO Debelo Brdo, MO Donje Pazarište, MO Gospić, MO Kalinovača, MO Kaniža, MO Klanac, MO Lički Novi, MO Lički Osik, MO Lički Ribnik, MO Medak, MO Mušaluk, MO Podoštra, MO Smiljan, MO Široka Kula, MO Trnovac, MO Veliki Žitnik, MO Vrebac i MO Žabica.

Vijeće Mjesnog odbora Mogorić nije konstituirano te će ovlašteni sazivač sazvati novu sjednicu koja se treba održati u roku od 30 dana od dana za kad je bila sazvana prva konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Mogorić.

   

Srpanj u Gospiću 2015.

s1 s2 s3 s4 s5 s6

više

   

Kreće s radom Prometna jedinica mladeži

pjm

U Gradskoj vijećnici Grada Gospića potpisani su Ugovori o djelu između pripadnika Prometne jedinice mladeži i Grada Gospića.
Pripadnici prometne jedinice mladeži osposobljavaju se s ciljem što uspješnijeg i sigurnijeg upravljanja prometom na cestama, pružanja pomoći sudionicima u prometu  te sudjelovanju u prometno–preventivnim i odgojnim aktivnostima.
Program osposobljavanja jedinica, nadzor te način i vrijeme djelovanja Prometne jedinice mladeži određuje PU Ličko-senjska, PP Gospić.
Grad Gospić osigurao je u Proračunu Grada Gospića za 2015. godinu sredstva za nabavu opreme i isplatu naknade pripadnicima Prometne jedinice mladeži.
Prometnu jedinicu mladeži čini 8 pripadnika, a posao će obavljati tijekom mjeseca srpnja i kolovoza na području Grada Gospića.

   

Održana Završna konferencija projekta „Nisi sam – pažnju ti dam“

zavrsna k_1

Grad Gospić u prostorijama Kulturno informativnog centra Gospić održao je Završnu konferenciju u sklopu projekta „Nisi sam – pažnju ti dam“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je doprinijeti povećanju socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u redovite osnovnoškolske ustanove na području Grada zapošljavanjem 18 pomoćnica i pomoćnika u nastavi, tako je u školskoj godini 2014/15 u OŠ dr. Jure Turića bilo 14 pomoćnica i pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama, a četvero njih u OŠ Dr. Franje Tuđmana Lički Osik.

Ovim projektom osigurale su se pomoćnice i pomoćnici u nastavi učenicima s teškoćama, a ukupna vrijednost projekta je 1.193.884,40 kn, dok je 1.142.427,98 kn bespovratno financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Na konferenciji su se predstavile aktivnosti i rezultati projekta te je šira javnost upoznata sa značajem osiguranja pomoćnika i pomoćnica učenicima s teškoćama za njihov daljnji razvoj i inkluziju u redovne odgojno-obrazovne procese.

Na konferenciji su osim voditeljice projekta Nikoline Tonković Čorak govorili i ravnatelji škola koje su partneri u projektu, g. Radošević i g. Milinković,  te su izrazili zadovoljstvo postignutim rezultatima kao i nadu da će pomoćnice i pomoćnici i slijedeću školsku godinu biti podrška učenicima u nastavnom procesu, jer su rezultati rada s djecom s teškoćama značajni i mjerljivi.

Predsjednica Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju „Pčelice“, gđa. Željka Šikić je istaknula kako su učenici s teškoćama jako dobro prihvatili pomoćnike, te da je postignut značajan napredak u učenju i socijalizaciji kod djece s teškoćama. 

Zamjenica gradonačelnika gđa. Marta Grgurić se zahvalila partnerima u projektu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić, Osnovnoj školi dr. Jure Turića i Osnovnoj školi Dr. Franje Tuđmana Lički Osik izražavajući zadovoljstvo cjelokupnom provedbom projekta.  Na kraju je izrazila zabrinutost, budući još uvijek nije raspisan natječaj za narednu školsku godinu, a prema najavi natječaja Grad Gospić neće biti prihvatljiv prijavitelj, nego će to samo biti županije. Najavljena sredstva za pomoćnike u nastavi za Ličko-senjsku županiju iznose nešto manje od 800.000,00 kn, što bi bilo dovoljno za financiranje manje od 35% potreba za pomoćnicima na području Županije. 

zavrsna k_2 zavrsna k_3 zavrsna k_4

   

Stranica 75 od 120

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting