Nedjelja, Studeni 19, 2017

Grad Gospić

Krenulo u rad prometno redarstvo Grada Gospića

prometno redarstvo

Gradonačelnik Grada Gospića Petar Krmpotić i  načelnica Policijske postaje Gospić Višnja Borčić održali su konferenciju za medije u vezi preuzimanja poslova upravljanja prometom u mirovanju na području Grada Gospića. Na  temelju iskustava pojedinih gradova u Hrvatskoj Grad Gospić se odlučio na ustrojavanje prometnog redarstva kao najboljeg načina uređenja i upravljanja prometom u mirovanju na području Grada. Naime, ovaj projekt se provodi sukladno mogućnostima koje daje Zakon o sigurnosti prometa na cestama jedinicama lokalne samouprave, odnosno gradovima, a uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova. Grad Gospić se opremio i osposobio kadrovski i programski kako bi mogao obuhvatiti cjelokupan proces u segmentu uređenja prometa u mirovanju od terenskog rada do administrativnih poslova.

prometno redarstvo_1Nakon konferencije za medije djelatnik prometnog redarstva je i na terenu pokazao rad sustava na konkretnom primjeru nepropisno parkiranog vozila kojemu je izdao i prvo upozorenje. Važno je naglasiti kako će određeno vrijeme trajati prilagodba i informiranje građana  o načinu funkcioniranja ovog projekta pa se građanima prva dva tjedna neće odmah izdavati kazne već upozorenja jer krajnji cilj nije kažnjavanje, već stvaranje prometne kulture i poticanje svih sudionika u prometu da se pridržavaju odredbi koje propisuje Zakon.

 

Happy Gospić

   

Održana 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

8. GV_002

31. ožujka 2014. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su usvojeni slijedeći akti

 1. Odluka o autotaksi prijevozu
 2. Odluka o davanju suglasnosti poduzeću Komunalac Gospić d.o.o. za nabavu radnog stroja – kompaktora
 3. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o povećanju broja zaposlenih
 4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pahuljica, Gospić
 5. Odluka o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2014. godini
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Gospića za 2013. godinu
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
 9. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2013. godinu
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2013. godini
 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2013. godini
 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini
 13. Odluka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Gospića u 2013. godini
 14. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda na području Grada Gospića
 15. Odluka o razrješenju i imenovanju ravnateljice Muzeja Like Gospić
 16. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Kulturno informativnog centra Gospić, javne ustanove za kulturu
 17. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića
 18. Zaključci o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01 do 28. veljače i od 01. do 31. ožujka 2014. godine 
   

Sat za planet Zemlju

sat za_planet_zemlju

Grad Gospić se ove godine po prvi put aktivno uključio u najveću volontersku akciju za zaštitu prirode na svijetu pod nazivom „Sat za planet Zemlju“. Sudjelovanje u ovoj akciji obilježeno je u subotu 29. ožujka isključivanjem rasvjete u vremenu od 20:30 do 21:30 na katedrali Navještenja Blažene Djevice Marije i u užem centru grada. Cilj  ove akcije koja je započela 2007. godine  u australskom Sydneyu je da svaki pojedinac  postane svjestan štetnosti klimatskih promjena i da počne voditi računa o resursima koje troši.
Akciju je ispred Grada Gospića došla podržati zamjenica gradonačelnika Grada Gospića gđa Marta Grgurić sa suradnicima.

sat za_planet_zemlju_2 sat za_planet_zemlju_1

   

„Sat za planet Zemlju“

Poštovani sugrađani,

ovim putem Vas pozivamo  da se uključite u najveću volontersku akciju za zaštitu prirode na svijetu

„Sat za planet Zemlju“

            i ugasite rasvjetu u svojim domovima  u subotu, 29. ožujka, od 20:30 do 21:30 sati!

Grad Gospić će se ove godine po prvi put aktivno uključiti u ovu akciju isključivanjem rasvjete na katedrali Navještenja Blažene Djevice Marije.

Cilj  akcije, koja je započela 2007. godine,  u australskom Sydneyu,  da svaki pojedinac  postane svjestan štetnosti klimatskih promjena i da počne voditi računa o resursima koje                                      troši!
                                                                 GRAD GOSPIĆ

   

Dnevni red 8. sjednice Gradskog vijeća

Vijecnica

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t.), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13), sazivam 8. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 31. ožujka 2014. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55 s početkom u 16.30 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća
Petar Radošević, v.r.

Dnevni red

   

Stranica 78 od 98

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadom
studija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting