Ponedjeljak, Listopad 23, 2017

Grad Gospić

Posjet Mjesnom odboru Ribnik i Župi Svetog Petra i Pavla

ribnik004

U nedjelju 9. veljače 2014. godine župan Milan Kolić, gradonačelnik Petar Krmpotić i zamjenici gradonačelnika Marta Grgurić i Ivan Biljan posjetili su  Ribnik.
Nazočili su svetoj misi  koju je predvodio velečasni Zlatko Sušić. Tom prilikom su velečasni Sušić i nazočni mještani Ribnika zahvalili  gradonačelniku Krmpotiću za  luster  koji je  Grad kupio za crkvu iz sredstava spomeničke rente.
Nakon mise održan je sastanak na kojem su mještani i čelnici  Županije i Grada  dogovorili infrastrukturne projekte koji bi se trebali realizirati u narednom razdoblju. To je u prvom redu uređenje  jedne prostorije u razrušenoj školi, koja će služiti za potrebe Mjesnog odbora.

RIBNIK 012 RIBNIK 020

 

Održana prezentacija Studije reciklaže za područje Grada Gospića

reciklaza

Nakon održane Skupštine Komunalca d.o.o. Gospić kojoj je prisustvovao njen predsjednik gradonačelnik Grada Gospića g. Petar Krmpotić, direktor Komunalca g. Milan Devčić i zamjenik gradonačelnika g. Ivan Biljan, s ciljem educiranja javnosti predstavnicima medija održana je prezentacija Studije reciklaže za područje Grada Gospića.
Naime, kako stoji u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom Grad Gospić dužan je provesti postupak razvrstavanja komunalnog otpada. Taj postupak zahtijeva velika financijska ulaganja, ali i educiranje građana o važnosti kontroliranog odlaganja određene kategorije otpada na propisno uređenom odlagalištu. Danas se reciklira samo 4% otpada, a cilj, ali i obaveza je da se taj postotak poveća na 23%.
Sustav odvojenog prikupljanja otpada može se organizirati na različite načine. Neki od njih su reciklažna dvorišta kakva će imati i grad Gospić  na području Rakitovca (prema zakonskom kriteriju unutar područja gustoće naseljenosti od 10.000 do 25.000 stanovnika dolazi jedno takvo reciklažno dvorište). Osim navedenog, zakonski propisanog velikog reciklažnog dvorišta na odlagalištu Rakitovac, na području naselja Gospić bit će postavljeno i jedno mini reciklažno dvorište zbog udaljenosti Rakitovca. Također jedan od načina razvrstavanja otpada su i zeleni otoci koji su već postavljeni na području grada, a u kojima se odvojeno prikuplja različita vrsta iskoristivih otpadnih tvari poput papira, stakla i plastične ambalaže.
Temeljem Odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme- specijalnih kanti i kontejnera za prikupljanje otpada na području Grada Gospića iz siječnja ove godine, Gradu Gospiću su odobrena financijska sredstva od milijun kuna za nabavu predmetne opreme. Nabava opreme se planira provesti  u što skorije vrijeme, a ovakav način razvrstavanja otpada planira se uvesti najkasnije do 1. srpnja ove godine. 

   

Dnevni red 7. sjednice Gradskog vijeća

Vijecnica

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t.), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13), sazivam 7. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 13. veljače 2014. godine (četvrtak) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55 s početkom u 16.30 sati.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
                                                                       Petar Radošević, v.r.

Dnevni red

   

Održan 5. kolegij gradonačelnika Grada Gospića

U Uredu gradonačelnika, održan je 5. Kolegij Gradonačelnika Grada Gospića na kome su razmatrane slijedeće točke dnevnoga reda

 1. Odluka o pristupanju projektu “Razvojni centar Ličko-senjske županije”
 2. Odluka o kriterijima rekonstruiranja dugovanja prema Gradu Gospiću u postupcima predstečajnih nagodbi
 3. Odluka o davanju suglasnosti poduzeću „Komunalac Gospić“ d.o.o., za nabavu komunalne opreme
 4. Odluka o davanju suglasnosti javnoj vatrogasnoj postrojbi Gospić za provedbu postupka nabave vatrogasnog vozila
 5. Odluka o  izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića
 6. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2014. godinu
 7. Odluka o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2014. godinu
 8. Odluka o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2014. godinu
 9. Odluka o izmjenama granica naselja na području Grada Gospića
 10. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za 2014. godinu
 11. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića
 12. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra – puta, na nekretnini označenoj kao kat. čest. br. 2487, k.o. Lički Novi
 13. Odluka o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta „Dr. Ante Starčević“
 14. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta „Dr. Ante Starčević“
 15. Odluka o imenovanju Zapovjednika civilne zaštite Grada Gospića
 16. Odluka o  izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića
 17. Zaključak o imenovanju mrtvozornika za područje Grada Gospića
   

Lista kandidata za članove Savjeta mladih Grada Gospića

Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/07), Tajništvo dana 06. veljače 2014. godine utvrdilo je i objavljuje

LISTU KANDIDATA
ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA GOSPIĆA  

Redni broj

IME I PREZIME KANDIDATA

PREDLAGATELJ

1.

MARTIN MATAIĆ

rođen 23. svibnja 1988. godine
Gospić, Tina Ujevića bb Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću

2.

LUKA VOJVODIĆ

rođen 06. travnja 1998. godine
Gospić, Bana Ivana Karlovića 11


Gimnazija Gospić

3.

MADONNA OJUROVIĆ ČAČIĆ

rođena 29. rujna 1998. godine
Gospić, Antuna Mihanovića 5 Gimnazija Gospić

4.

KARLA KRMPOTIĆ

rođena 15. veljače 1996. godine

Gospić, Kneza Jerka Rukavine 22


 Gradska organizacija Mladeži HDZ-a Gospić

5.

IVANA BALENOVIĆ

rođena 30. svibnja 1990. godine
Gospić, Budačka 44

 
Gradska organizacija Mladeži HDZ-a Gospić

6.

FILIP HEĆIMOVIĆ

rođen 24. srpnja 1996. godine
Gospić, Lipovska 26


 Gradska organizacija Mladeži HDZ-a Gospić

7.

KARMELA BABURIĆ

rođena 15. srpnja 1991. godine
Kaniža Gospićka, Put Hrv. garde 14 b


 Gradska organizacija Mladeži HDZ-a Gospić

8.

IVICA PERIŠIĆ

rođen 20. veljače 1997. godine
Gospić, Frana Kurelca 5


 Gradska organizacija Mladeži HDZ-a Gospić

9.

MARIO DELAČ

rođen 14. siječnja 1997. godine
Gospić, Frana Kurelca 3


Gradska organizacija Mladeži HDZ-a Gospić

 

Klasa: 011-01/13-01/03
Urbroj: 2125/01-05-13-07
Gospić, 06. veljače 2014. godine                                                                                                                                          

TAJNIŠTVO GRADA GOSPIĆA

   

Održana tematska večer „Gospić- grad na rijeci“

grad na_rijeci_3

U petak 31. siječnja u organizaciji udruge LEA i Grada Gospića u Highlander`s pubu u Gospiću održana je tematska večer „Gospić-grad na rijeci“ u okviru projekta „Čista rijeka Lika“. Tom prilikom kroz edukativno-zabavno druženje predstavljen je projekt revitalizacije rijeke Novčice ali i rad udruge LEA.

Naime, kako su  u svom obraćanju istaknuli članovi udruge g. Dubravko Čanić, gđa. Jasmina Zeba i g. Vladimir Šulentić, udruga Lička ekološka akcija osnovana je 2012.g. u Gospiću kao reakcija na rastuće potrebe društva za uočavanjem i rješavanjem problematike zaštite okoliša. Sve njene aktivnosti usmjerene su na rješavanje lokalnih problema Like. Putem održavanja tribina, radionica, izložbi, realizacijom projekata, organiziranja akcija zaštite i očuvanja prirode cilj ove udruge je poboljšati kvalitetu okoliša i zaštititi prirodna bogatstva i ljepote Like.

Uz misiju udruge i dosadašnji rad članovi udruge također su predstavili aktualni projekt revitalizacije rijeke Novčice, ukazavši na važnost rijeke kroz povijest grada, ali i njenu ulogu u budućnosti. Osvrnuli su se na trenutnu zagađenost i onečišćenost rijeke apelirajući na sve građane i javne institucije kako bi zajedničkim snagama krenuli u rješavanje ovog problema.

U tom smislu rad udruge je prepoznao i Grad Gospić koji se uključio kao aktivni partner u projektima zajedničke brige za okoliš. U dosadašnjem radu LEA  i Grad Gospić sudjelovali su u zajedničkim akcijama uređenja Park šume Jasikovac i čišćenju obale rijeke Novčice. U svom obraćanju gradonačelnik g. Petar Krmpotić je podržao aktivnosti udruge i najavio daljnju suradnju kroz ovakve projekte, a sve u interesu očuvanja okoliša našeg grada. 

grad na_rijeci_1 grad na_rijeci_2 grad na_rijeci 

   

Stranica 79 od 96

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadom
studija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting