Srijeda, Veljača 21, 2018

SNK

Knjinica kukianje

POU- ODGOĐENO

Plakat POU_djeja_drutva_ODGOJENO

Grad Gospić

Među prvih pet- Ministarstvo odobrilo sredstva za asistente u nastavi

Zadovoljstvo nam je izvijestiti javnost da je Gradu Gospiću od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta odobren projekt kojim se osiguravaju asistenti učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskom obrazovanju. Ovaj projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Razvoja ljudskih potencijala 2007.-2013. Europskog socijalnog fonda, a  vrijedan je 1.142.427,98 kuna.

Radi se o bespovratnim sredstvima kojima se osigurava 18 stručno osposobljenih pomoćnika u nastavi za učenike  u osnovnoškolskom obrazovanju na području Gospića.  Od ukupno  43 zaprimljena projektna prijedloga na razini Hrvatske, odobreno ih je svega 26, a da se upravo Grad Gospić našao na visokom 5. mjestu uspjeh je to prije svega stručnog projektnog tima Grada koji je vlastitim trudom proveo sve aktivnosti od pripreme, izrade i apliciranja projekta prema Ministarstvu.

Provedbom ovog projekta kroz koji se osiguravaju sredstva za osposobljavanje asistenata, naknada za njihov rad i troškovi prijevoza, uvelike će se doprinijeti kvaliteti obrazovanja i socijalne  uključenosti učenika s teškoćama u razvoju. Isto tako, svoje mjesto na tržištu rada na području Grada Gospića pronaći će 18 nezaposlenih osoba, što je također izvrsna vijest!

 

Grad Gospić posluje u plusu

proraun 10_0

Prema Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2014. god. vidljivo je da  je Grad poslovao u plusu. Prema navedenom izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi od 29.782.518 kn, izvršeni rashodi i izdaci u iznosu od 29.052.623 kn, s ostvarenim viškom od 729.895 kn. Godišnjim izvještajem za 2013. god. utvrđen je pozitivan rezultat poslovanja u iznosu 984.732 kn koji se prenosi u 2014., te konačni rezultat poslovanja za prvo polugodište 2014. godine iznosi 1.714.627 kuna.

Kako se ovaj višak odnosi na neutrošena namjenska sredstva, ista će se u drugom polugodištu utrošiti u aktivnosti i projekte za koja su i namijenjena. Ono što je također važno naglasiti jest kako Grad tijekom ove godine nije stvarao nova zaduženja. 

   

Grad Gospić dobio bezuvjetno mišljenje revizije

revizija2

Na temelju Zakona o Državnom uredu za reviziju u periodu od 11. ožujka do kraja lipnja obavljena je financijska revizija Grada Gospića za 2013. godinu kojom su obuhvaćeni djelokrug rada  i unutarnje ustrojstvo, financijski izvještaj, planiranje i računovodstveno poslovanje, prihodi, rashodi i izdaci, imovina, obveze te postupci javne nabave.

Cilj revizije je bio utvrditi istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja, analiza ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u skladu s planom, provjera usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, provjera i ocjena učinkovitosti korištenja sredstava kao i provjera drugih aktivnosti vezanih uz poslovanje Grada.

Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju u skladu s  prihvaćenim okvirom financijskog izvještavanja, financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama objektivno iskazuju rezultate poslovanja te stanje imovine i obveza, stoga je na temelju svega  navedenog Grad Gospić ove godine po prvi puta dobio bezuvjetno mišljenje.

Ovakav nalaz Državne revizije rezultat je prije svega ozbiljnog planiranja i poslovanja te odgovorne politike koju provodi Grad Gospić.

   

Održana 11. sjednica Gdarskog vijeća Grada Gospića

11. GV._016

19. rujna 2014. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su usvojeni slijedeći akti 

  1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
  2. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Gospića za 2013. godinu
  3. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića
  4. Odluka o razrješenju i imenovanju ravnateljice Kulturno Informativnog centra Gospić, javne ustanove za kulturu
  5. Odluka o izradi V Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića
  6. Prijedlozi za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Gospiću
  7. Zaključci o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 31. srpnja i od 01. do 31. kolovoza 2014. godine
   

Amatersko kazalište Gospić

Pučko otvoreno učilište "Dr. Ante Starčević" Gospić

AMATERSKO KAZALIŠTE GOSPIĆ

Pozivamo sve zainteresirane muške osobe koji žele postati članovi Amaterskog kazališta Gospić da se jave u Učilište radnim danom ili na telefon 053/560- 039; 099/5560- 039. 

Upisi traju do 15.listopada 2014. godine

   

Održan 9. Kolegij gradonačelnika Grada Gospića


U Uredu gradonačelnika, održan je 9. Kolegij Gradonačelnika Grada Gospića na kome su razmatrane slijedeće točke dnevnoga reda:
 
 
1.Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
2.Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Gospića za 2013. godinu
3.Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića
4.Odluka o razrješenju i imenovanju ravnateljice Kulturno Informativnog centra Gospić, javne ustanove za kulturu 
   

Stranica 81 od 109

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting