Ponedjeljak, Prosinac 11, 2017

POU-GOSPIĆ

rasplesani boi_za_web

GRAD GOSPIĆ

Prosinac konani_Medium

Grad Gospić

Konstituirajuća sjednica Dječjeg gradskog vijeća Grada Gospića

djecje vijece

U petak 21. veljače 2014. godine u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Gospića održana je Konstituirajuća sjednica Dječjeg gradskog vijeća Grada Gospića kojoj su prisustvovali zamjenici gradonačelnika, voditeljica Dječjeg gradskog vijeća Marina Krmpotić, ravnatelji osnovnih škola te roditelji učenika i učenici koji su izabrani u svojim školama za članove Dječjeg  gradskog vijeća.
Sjednicu je vodila zamjenica gradonačelnika Marta Grgurić.
Vijeće se osniva sa ciljem boljeg i potpunijeg ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Gospiću priznatih Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta.
Vijeće raspravlja, daje mišljenja i predlaže mogućnosti u svezi problematike iz svog djelokruga i ista dostavlja nadležnim tijelima Gradske uprave i škola. Vijeće ima 32 člana.
Izbori za dječjeg gradonačelnika će se provesti u roku 30 dana o dana održavanja Konstituirajuće sjednice.

 

Održana 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

7. GV._2014_002

13. veljače 2014. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su usvojeni slijedeći akti 

 1. Odluka o pristupanju projektu “Razvojni centar Ličko-senjske županije”
 2. Odluka o kriterijima rekonstruiranja dugovanja prema Gradu Gospiću u postupcima predstečajnih nagodbi
 3. Odluka o davanju suglasnosti poduzeću „Komunalac Gospić“ d.o.o., za nabavu komunalne opreme
 4. Odluka o davanju suglasnosti javnoj vatrogasnoj postrojbi Gospić za provedbu postupka nabave vatrogasnog vozila
 5. Odluka o  izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića
 6. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2014. godinu
 7. Odluka o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2014. godinu
 8. Odluka o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2014. godinu
 9. Odluka o izmjenama granica naselja na području Grada Gospića
 10. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za 2014. godinu
 11. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića
 12. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra – puta, na nekretnini označenoj kao kat. čest. br. 2487, k.o. Lički Novi
 13. Odluka o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta „Dr. Ante Starčević“
 14. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta „Dr. Ante Starčević“
 15. Odluka o imenovanju Zapovjednika civilne zaštite Grada Gospića
 16. Odluka o  izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića
 17. Zaključak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Gospića
 18. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Jure Turića
 19. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića
 20. Zaključak o imenovanju članova Redakcijskog kolegija „Službenog vjesnika Grada Gospića”
 21. Zaključak o primanju na znanje Polugodišnjeg Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Gospića
 22. Zaključci o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 31. prosinca 2013. godine i od 01 do 31. siječnja 2014. godine
   

Posjet Mjesnom odboru Ribnik i Župi Svetog Petra i Pavla

ribnik004

U nedjelju 9. veljače 2014. godine župan Milan Kolić, gradonačelnik Petar Krmpotić i zamjenici gradonačelnika Marta Grgurić i Ivan Biljan posjetili su  Ribnik.
Nazočili su svetoj misi  koju je predvodio velečasni Zlatko Sušić. Tom prilikom su velečasni Sušić i nazočni mještani Ribnika zahvalili  gradonačelniku Krmpotiću za  luster  koji je  Grad kupio za crkvu iz sredstava spomeničke rente.
Nakon mise održan je sastanak na kojem su mještani i čelnici  Županije i Grada  dogovorili infrastrukturne projekte koji bi se trebali realizirati u narednom razdoblju. To je u prvom redu uređenje  jedne prostorije u razrušenoj školi, koja će služiti za potrebe Mjesnog odbora.

RIBNIK 012 RIBNIK 020

   

Održana prezentacija Studije reciklaže za područje Grada Gospića

reciklaza

Nakon održane Skupštine Komunalca d.o.o. Gospić kojoj je prisustvovao njen predsjednik gradonačelnik Grada Gospića g. Petar Krmpotić, direktor Komunalca g. Milan Devčić i zamjenik gradonačelnika g. Ivan Biljan, s ciljem educiranja javnosti predstavnicima medija održana je prezentacija Studije reciklaže za područje Grada Gospića.
Naime, kako stoji u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom Grad Gospić dužan je provesti postupak razvrstavanja komunalnog otpada. Taj postupak zahtijeva velika financijska ulaganja, ali i educiranje građana o važnosti kontroliranog odlaganja određene kategorije otpada na propisno uređenom odlagalištu. Danas se reciklira samo 4% otpada, a cilj, ali i obaveza je da se taj postotak poveća na 23%.
Sustav odvojenog prikupljanja otpada može se organizirati na različite načine. Neki od njih su reciklažna dvorišta kakva će imati i grad Gospić  na području Rakitovca (prema zakonskom kriteriju unutar područja gustoće naseljenosti od 10.000 do 25.000 stanovnika dolazi jedno takvo reciklažno dvorište). Osim navedenog, zakonski propisanog velikog reciklažnog dvorišta na odlagalištu Rakitovac, na području naselja Gospić bit će postavljeno i jedno mini reciklažno dvorište zbog udaljenosti Rakitovca. Također jedan od načina razvrstavanja otpada su i zeleni otoci koji su već postavljeni na području grada, a u kojima se odvojeno prikuplja različita vrsta iskoristivih otpadnih tvari poput papira, stakla i plastične ambalaže.
Temeljem Odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o neposrednom sufinanciranju nabave komunalne opreme- specijalnih kanti i kontejnera za prikupljanje otpada na području Grada Gospića iz siječnja ove godine, Gradu Gospiću su odobrena financijska sredstva od milijun kuna za nabavu predmetne opreme. Nabava opreme se planira provesti  u što skorije vrijeme, a ovakav način razvrstavanja otpada planira se uvesti najkasnije do 1. srpnja ove godine. 

   

Dnevni red 7. sjednice Gradskog vijeća

Vijecnica

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t.), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13), sazivam 7. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 13. veljače 2014. godine (četvrtak) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55 s početkom u 16.30 sati.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
                                                                       Petar Radošević, v.r.

Dnevni red

   

Održan 5. kolegij gradonačelnika Grada Gospića

U Uredu gradonačelnika, održan je 5. Kolegij Gradonačelnika Grada Gospića na kome su razmatrane slijedeće točke dnevnoga reda

 1. Odluka o pristupanju projektu “Razvojni centar Ličko-senjske županije”
 2. Odluka o kriterijima rekonstruiranja dugovanja prema Gradu Gospiću u postupcima predstečajnih nagodbi
 3. Odluka o davanju suglasnosti poduzeću „Komunalac Gospić“ d.o.o., za nabavu komunalne opreme
 4. Odluka o davanju suglasnosti javnoj vatrogasnoj postrojbi Gospić za provedbu postupka nabave vatrogasnog vozila
 5. Odluka o  izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića
 6. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2014. godinu
 7. Odluka o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2014. godinu
 8. Odluka o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2014. godinu
 9. Odluka o izmjenama granica naselja na području Grada Gospića
 10. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za 2014. godinu
 11. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića
 12. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra – puta, na nekretnini označenoj kao kat. čest. br. 2487, k.o. Lički Novi
 13. Odluka o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta „Dr. Ante Starčević“
 14. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta „Dr. Ante Starčević“
 15. Odluka o imenovanju Zapovjednika civilne zaštite Grada Gospića
 16. Odluka o  izmjeni Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića
 17. Zaključak o imenovanju mrtvozornika za područje Grada Gospića
   

Stranica 84 od 101

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadom
studija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting