Petak, Lipanj 22, 2018

Banner

Grad Gospić

Obavijest proizvođačima pčelinjih proizvoda

U cilju što bolje informiranosti, izbjegavanja nepravilnosti u primjeni zakona i time uzrokovanih dodatnih troškova, obavještavamo proizvođače pčelinjih proizvoda: 

 • ETILNIM ALKOHOLOM, izuzev čistog etilnog alkohola i jakih alkoholnih pića, smatraju se i svi proizvodi s volumnim udjelom alkohola većim od 1,2% vol., neovisno o tome jesu li ti proizvodi sastavni dio nekog proizvoda razvrstanog u drugo poglavlje Kombinirane nomenklature
 • TINKTURA PROPOLISA koja sadrži više od 1,2% vol. alkohola smatra se trošarinskim proizvodom i podliježe naplati trošarine u iznosu 5.300,00 kuna po hektolitru čistog alkohola.
 • Uredba EC No 1114/2006 od 20. srpnja 2006. godine propisuje da se tinktura propolisa koja sadrži etilni alkohol razvrstava u tarifni broj KN 2208 90 69-ostala alkoholna pića (pakiranje u boci) i tarifni broj KN 3306 90 00 (pakiranje u spreju)
 • OBVEZA JE svake pravne ili fizičke osobe koja posluje s trošarinskim proizvodima da carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu podnese prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika, i to najkasnije 8 dana prije početka proizvodnje
 • Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi se u 3 primjerka na Obrascu PURiz Priloga 14 Pravilnika o trošarinama te je uz istu potrebno dostaviti: 
  • izvod iz sudskog registra ili drugu važeću ispravu izdanu prema posebnim propisima iz koje je razvidna registrirana djelatnost podnositelja zahtjeva
  • presliku Obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD (samo za pravne osobe –trgovačka društva)

Na Internet stranici Carinske uprave http://www.carina.hr poveznica Upute po područjima/Trošarine/točka 3.14 – Uputa broj 30/14.“ objavljen je dokument koji sadrži detaljne informacije o posebnostima prepoznavanja i deklariranja proizvoda s udjelom etilnog alkohola većim od 1,2% vol., koji podliježu obvezi obračunavanja i plaćanja trošarine, s pozivom na zakonske odredbe.

 

Detaljne informacije mogu se dobiti u carinskom uredu nadležnom prema sjedištu odnosno prebivalištu obveznika i to:

Carinski ured Rijeka, Služba za trošarine i posebne poreze
Senjsko pristanište bb, 51000 Osijek (tel. 051/525179, 051/525-181)

Carinski ured Pula-Pola, Služba za trošarine i posebne poreze
Riva 8, 52000 Pula (tel. 052/615225,052/615-242,052/615-241,052/509-212)

Carinski ured Gospić, Služba za trošarine i posebne poreze
Bilajska 141, 53000 Gospić, (tel. 053/655-308,053/655-311,053/655-312)

Propisi:

 • Zakon o trošarinama (NN, br. 22/2013, 32/2013 i 81/2013)
 • Pravilnik o trošarinama (NN, br. 64/2013, 129/2013,11/2014, 70/2014, 157/2014 i 8/2015)
 • Sve trošarinske propise, upute i dodatne informacije možete pogledati na Internet stranici Carinske uprave http:// www.carina.hr

 

 

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

Vijecnica

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t.), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13), sazivam 15. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 15. travnja 2015. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55 s početkom u 16.30 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića
                                                                          Petar Radošević,v.r. 

Dnevni red

   

Održan 13. Kolegij Gradonačelnika

U Uredu gradonačelnika, održan je 13. Kolegij Gradonačelnika Grada Gospića na kome su razmatrane slijedeće točke dnevnoga reda

 1. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića
 2. Odluka o sufinanciranju troškova izgradnje građevine POS-a u gradu Gospiću
 3. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za opremanje komunalnom infrastrukturom i podmirenje pripadajućih troškova za potrebe izgradnje stambene građevine iz programa POS-a
 4. Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu
 5. Odluka o o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora odnosno davanjem koncesije
 6. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Gospića
 7. Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske službe
 8. Odluka o zamjeni nekretnina
 9. Odluka o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama
 10. Odluka o zamjeni nekretnina
 11. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2015. godinu
 12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedloge Statuta: Osnovne škole dr. Jure Turića, Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac, i Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik
 13. Odluka o razrješenju i imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pahuljica
   

Tursko izaslanstvo u posjetu Gradu Gospiću

turska

Tursko izaslanstvo iz grada Seydisekira ovih dana u posjetu je gradu Gospiću. Razlog njihova posjeta je sudjelovanje u projektu Erazmus Plus K1 koji se provodi u 7 europskih država, a  u Gospiću ga vodi mr. sc. Edita Klobučar, profesorica engleskog jezika.

 Radi se o projektu temeljenom na partnerstvu i razmjeni hrvatskih i turskih iskustava vezanih za obrazovanje i sam nastavni proces. Za vrijeme svog boravka u Gospiću izaslanstvo predvođeno g. Fatihom Knginkom, turskim menadžerom za obrazovanje zajedno s ravnateljem Gimnazije Gospić g. Milanom Štimcem i prof. Editom Klobučar posjetilo  je i Ured gradonačelnika.

Riječi dobrodošlice uputili su im zamjenici gradonačelnika g. Ivan Biljan i gđa Marta Grgurić. Tijekom razgovora dotaknuli su se mnogobrojnih tema, od povijesti Gospića, administrativnog ustrojstva, poslova Grada, strukture stanovništva i posebice školstva i sustava obrazovanja. 

Na kraju prijema izaslanstvo je zahvalilo Gradu Gospiću na pruženom gostoprimstvu kazavši kako će sa zadovoljstvom pronijeti glas u svom kraju o ljubaznosti našeg  naroda i prirodnim ljepotama kojima Lika obiluje.

   

uskrs 2015

   

Nova ulaganja u Zoni poslovnih namjena Smiljansko polje

energana

U Uredu gradonačelnika upriličeno je potpisivanje Ugovora o kupoprodaji građevinske parcele u Zoni poslovnih namjena „Smiljansko polje“ između Grada Gospića i investitora slovačko-hrvatske tvrtke ENERGANA GOSPIĆ 1 d.o.o. za proizvodnju električne struje  i topline. Ugovor su potpisali ispred Grada Gospića gradonačelnik Petar Krmpotić i vlasnik tvrtke Marian Peciar.

Planirana investicija ove tvrtke je izgradnja kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije korištenjem tehnologije uplinjavanja biomase, a ukupna vrijednost investicije iznosi 12 milijuna eura.  Naime, riječ je o parceli površine 1.3 ha na kojoj će investitori graditi bioenerganu. Sustav je potpuno ekološki i u radu će koristiti šumsku sječku.

Ono što je posebice značajno za Grad Gospić  je otvaranje novih radnih mjesta. Naime, pokretanjem proizvodnje, u prvoj fazi bi se trebalo otvoriti 15 radnih mjesta,  dok bi se u drugoj fazi radi iskorištavanja toplinske energije, kroz projekt podizanja staklenika za uzgoj povrća, otvorilo još dodatnih 10 do 30 radnih mjesta.

 Prema riječima  gradonačelnika, Grad Gospić nalazi se u fazi pregovora za prodaju i preostalog slobodnog zemljišta u Poslovnoj zoni, čime bi se osiguralo otvaranje dodatnih radnih mjesta. 

   

Stranica 85 od 124

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting