Ponedjeljak, Travanj 23, 2018

Grad Gospić

Javna rasprava

Na temelju članka 85., 86., 88., 89., i 90., Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 49. Statuta Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” broj 7/9, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 - p.t.) Gradonačelnik Grada Gospića objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu
CILJANIH III IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
GRADA GOSPIĆA 

 1. Otvara se Javna rasprava o  CILJANIH III IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA GOSPIĆA, sukladno Zaključku o utvrđivanju Prijedloga Plana za Javnu raspravu, koji je Gradonačelnik donio 16. prosinca 2013. Godine.
 2. Javni uvid u Prijedlog Plana trajat će 8 dana, od 23. do 31. prosinca 2013. godine.
 3. Uvid u Prijedlog Plana moći će se obaviti svakog dana od 8,00 do 14,00 sati u predprostoru Vijećnice Grada Gospića, Budačka 55, Gospić.
 4. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana organizirat će se 30. prosinca 2013. godine u 12,00 sati, u Vijećnici Grada Gospića, Budačka 55, Gospić.
 5. Prijedlozi, primjedbe i sugestije na Prijedlog Plana mogu se dati na slijedeći način:
 • Nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dostavljaju pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana,  Nositelju izrade Plana: Grad Gospić, Budačka 55, 53000 Gospić.
 • Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da postavljaju pitanja tijekom Javnog izlaganja, upisuju prijedloge i primjedbe u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz Prijedlog Plana, ili upućuju pisane prijedloge i primjedbe,  Nositelju izrade Plana: Grad Gospić, Budačka 55, 53000 Gospić.

Pisana očitovanja koja nisu čitko napisana, potpisana punim imenom i prezimenom i s potpunom adresom (poželjan i broj telefona) ili nisu dostavljena u roku određenom u objavi o Javnoj raspravi, neće se uzeti u razmatranje niti uzeti u obzir u pripremi Izvješća o Javnoj raspravi.

Klasa: 350-02/13-01/05
Urbroj: 2125/01-02-13-14
Gospić, 16. prosinac 2013. godine

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog, v.r.

 

Prijam povodom nadolazećih Božićno - novogodišnjih blagdana

PRIJAM 16.12_006

U ponedjeljak  16. prosinca 2013.godine, u KIC- u Gospić, upriličen je zajednički prijam Grada Gospića i Ličko –senjske županije, povodom nadolazećih Božićno-novogodišnjih blagdana.
Na prijamu su se nazočnima obratili prigodnim govorima uz  čestitke  za nadolazeće Božićne blagdane i Novu 2014.godinu, saborski zastupnik, predsjednik Županijske skupštine dr.Darko Milinović, župan Milan Kolić i gradonačelnik Petar Krmpotić.
Božji blagoslov  udijelio je gospićki župnik mons.dr.Mile Čančar. 

PRIJAM 16.12_016 PRIJAM 16.12_025 PRIJAM 16.12_031

   

Dnevni red 6. sjednice Gradskog vijeća

Vijecnica

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t.), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13), sazivam 6. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 23. prosinca 2013. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55 s početkom u 16.30 sati.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
                                                                      Petar Radošević, v.r.

Dnevni red

   

Sjećanje na poginule hrvatske branitelje iz Rijeke

BILAJ 14.12.013_004

Povodom 22  obljetnice  pogibije petorice hrvatskih branitelja sa područja grada Rijeke u Bilaju  14. prosinca 1991.godine, bilajski župnik  velečasni Zlatko Sušić služio je svetu misu u crkvi Svetog Jakova .

Uoči mise  kod  Spomenika petorice hrabrih Riječana cvijeće su položili i svijeće zapalili članovi njihovih obitelji, zamjenica gradonačelnika Marta Grgurić, predsjednik MO Bilaj Ivica Prša, te  predstavnici Udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

BILAJ 14.12.013_007 BILAJ 14.12.013_009

   

Upaljena prva adventska svijeća

advent 1_2013_2

Uoči prve adventske nedjelje, u subotu 30. studenog nakon svete mise održane u kapelici sv. Ivana Nepomuka zapaljena je prva adventska svijeća na adventskom vijencu u centru Gospića.

Nakon blagoslova prvu adventsku svijeću, zapalila je zamjenice gradonačelnika gospođa Marta Grgurić.

advent 1_2013_1 advent 1_2013_3 advent 1_2013

   

Održana 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

4. sjednica_GV._2013_02028. studenog 2013. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su usvojeni slijedeći akti 

 1. Odluka o prihvaćanju Plana podjele trgovačkog društva Usluga d.o.o., Gospić 
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2013. godinu
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2013. godinu
 4. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba udruga građana Grada Gospića za 2013. godinu
 5. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Gospića za 2013. godinu
 6. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2013. godinu
 7. Odluka o izmjeni Odluke o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2013. godinu
 8. Odluka o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2013. godinu
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
 11. Odluka o izmjeni Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2013. godini
 12. Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2013. godini
 13. Odluka o izmjeni Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Gospića za 2013. godinu
 14. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2013. godinu, Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2013. godinu i Bilješke uz Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2013. godinu
 15. Odluka o izradi Ciljanih IV izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića
 16. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Gospića
 17. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica
 18. Odluka o davanju suglasnosti Muzeju Lika Gospić, za uknjižbu prava vlasništva
 19. Odluka o određivanju predstavnika Grada Gospića u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
 20. Zaključak o davanju suglasnosti poduzeću Usluga d.o.o. za pripremu velikih infrastrukturnih projekata za financiranje putem strukturnih fondova Europske unije
 21. Zaključak o prihvaćanju teksta Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Gospića
 22. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. 10. do 31. 10. 2013. godine
   

Stranica 104 od 117

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting