Petak, Svibanj 25, 2018

Grad Gospić

Uputa za male proizvođače jakih alkoholnih pića za vlastite potrebe

trosarine alkohol

Poštovani, Carinska Uprava Republike Hrvatske, Područni carinski ured Rijeka, Carinski ured Gospić, poziva sve fizičke osobe - “male proizvođače jakih alkoholnih pića“ za vlastite potrebe s područja Grada Gospića da prijave djelatnost i upišu se u registar trošarinskih obveznika.

 - Primjena odredbi Zakona o trošarinama u dijelu oporezivanja alkohola i alkoholnih pića

 - Obrazac GI-MP-JAP

Opširnije...

 

POS - Izmjenjena konačna lista prvenstva

Na temelju  članka 26. Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br 06/13), Povjerenstvo za provedbu Programa društveno poticane stanogradnje,  objavljuje izmijenjenu:

 KONAČNU  LISTU PRVENSTVA
za kupnju stana iz programa  poticane stanogradnje

   

Druženje s novinarima

tiskovna

Gradonačelnik Petar Krmpotić, zamjenici gradonačelnika Marta Grgurić i Ivan Biljan, te tajnik Slaven Stilinović, upriličili su druženje sa novinarima na kojem su   prezentirane aktivnosti i projekti koji su obilježili 2013., ali i optimistično najavili i uspješniju 2014. godinu.

Gradonačelnik Krmpotić svoje obraćanje je započeo najvažnijim dokumentom vezanim uz nadolazeću godinu - Proračunom  Grada Gospića za 2014. godinu. Proračun iznosi gotovo 75 milijuna kuna i veći je od ovogodišnjeg za  12.3%. Povećanja se uglavnom odnose na realizaciju kapitalnih projekata vezanim uz zaštitu okoliša i sve zahtjevnije EU-standarde. Ovdje valja istaknuti kako je proračun za 2013. godinu  biti okončan bez deficita. Također je važno reći da su obveze Grada Gospića u odnosu na prethodnu godinu smanjene za čak 40% i podmiruju se u zakonskim rokovima.

Jedna od informacija koje su obilježile kraj ove godine je osnivanje novog komunalnog poduzeća, tj.  dijeljenje „Usluge“ na dva poduzeća: „Uslugu“  i „Komunalac“. Na ovaj će se način poboljšati vodo-opskrba, te skrb o otpadu  i kanalizaciji. Kada spominjem otpadne vode valja znati da bi se u 2014. godini  trebao u funkciju staviti kolektor.  Slijedi i završna faza sanacije odlagališta komunalnog otpada Rakitovac. U naselju Lički Osik obnovit će se 7 stambenih zgrada, a izgradit će se i novi kilometri cesta. Tu je i izgradnja novog dječjeg vrtića u Pazariškoj ulici, kao i cijeli niz projekata od vitalne važnosti za Grad Gospić, rekao je između ostaloga gradonačelnik Petar Krmpotić.

Besplatan prijevoz za učenike srednjih škola, izgradnja nove Gradske knjižnice, produljeni boravak za osmoškolce, studentske stipendije i mogućnost besplatnog učenja za polaganje državne mature na području Gospića teme su koje je elaborirala zamjenica gradonačelnika Marta Grgurić. Povodom Dječjeg tjedna obećali smo jednom razredu OŠ dr. Jure Turić nabavku tableta za modernije učenje i to ćemo obećanje izvršiti rekla je Marta Grgurić.

Prema navodima Ivana Biljana i Slavena Stilinovića za stanove iz sustava POS-a već je zainteresirano 25 mladih obitelji. Jedan od motivirajućih faktora za ovakav oblik rješavanja stambenog pitanja svakako je cijena ovih stanova čiji će četvorni metar biti najjeftiniji u RH i iznosit će svega 800 eura. Grad Gospić u idućoj godini planira uložiti značajna financijska sredstva i u području energetske učinkovitosti kroz tri nacionalna programa energetske obnove i to komercijalnih zgrada, zgrada javne namjene i stambenih zgrada.
Također kontinuirano pratimo natječaje koje raspisuju resorna Ministarstva, u okviru kojih kandidiramo pripremljene gradske projekte, za čije su financiranje osigurana sredstva strukturnih fondova EU, zaključio je zamjenik gradonačelnika Ivan Biljan.

U nadi da će se susretati s novinarima u sljedećoj godini organizirati najmanje jednom mjesečno, kako bi sugrađanima prezentirali novosti iz djelokruga rada gradske uprave , gradonačelnik je uputio čestitku svim građanima Gospića za uspješnu i sretnu 2014.godinu.

   

POS - Konačna lista prvenstva

Na temelju  članka 26. Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br 06/13), Povjerenstvo za provedbu Programa društveno poticane stanogradnje,  objavljuje:

 KONAČNU  LISTU PRVENSTVA
za kupnju stana iz programa  poticane stanogradnje

   

Održana 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

6. gv._026

23. prosinca 2013. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su usvojeni slijedeći akti

 1. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2014. godinu
 2. Program javnih potreba u školstvu za 2014. godinu
 3. Program javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2014. godinu
 4. Program javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2014. godinu
 5. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2014. godinu
 6. Program javnih potreba udruga građana Grada Gospića za 2014. godinu
 7. Program javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2014. godinu
 8. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 9. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
 10. Program radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2014. godini
 11. Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2014. godini
 12. Program utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2014. godini
 13. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Gospića za 2014. godinu
 14. Odluka o prihvaćanju Programa rada Hrvatskog radija – Radio Gospića d.o.o. za 2014. godinu
 15. Proračun Grada Gospića za 2014. godinu, Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2014. godinu, Projekcija Proračuna Grada Gospića za 2014. do 2016. godine,  Plan razvojnih programa za 2014. do 2016. godine
 16. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Zone Ugostiteljsko – turističke namjene Široka Kula – UPU 14
 17. Odluka o uključivanju Grada Gospića u Program POS-a i prijenosu prava vlasništva kat.čest. 2130/4 K.O. Gospić u korist APN-a
 18. Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Gospića
 19. Odluka o rješavanju vlasništva komunalnih vodnih građevina
 20. Odluka o pristupanju Platformi Hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa
 21. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik
 22. Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica na području Grada Gospića
 23. Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva s Posebnim popisom arhivskog i registraturnog gradiva Grada Gospića s rokovima čuvanja
 24. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Gospića za 2013. godinu
 25. Zaključak o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Gospića za 2014. godinu
 26. Zakljuačk o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. 11. do 30. 11. 2013.
   

Upaljena četvrta adventska svijeća

4.adventska svijeca

U subotu 21. prosinca 2013. godine nakon svete mise održane u katedrali Navještenja Blažene Djevice Marije upaljena je četvrta adventska svijeća na adventskom vijencu u centru Gospića.

Adventsku svijeću, upalila je zamjenica gradonačelnika gospođa Marta Grgurić.

   

Stranica 106 od 121

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting