Petak, Svibanj 25, 2018

Grad Gospić

Dnevni red 6. sjednice Gradskog vijeća

Vijecnica

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t.), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13), sazivam 6. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 23. prosinca 2013. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55 s početkom u 16.30 sati.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
                                                                      Petar Radošević, v.r.

Dnevni red

 

Sjećanje na poginule hrvatske branitelje iz Rijeke

BILAJ 14.12.013_004

Povodom 22  obljetnice  pogibije petorice hrvatskih branitelja sa područja grada Rijeke u Bilaju  14. prosinca 1991.godine, bilajski župnik  velečasni Zlatko Sušić služio je svetu misu u crkvi Svetog Jakova .

Uoči mise  kod  Spomenika petorice hrabrih Riječana cvijeće su položili i svijeće zapalili članovi njihovih obitelji, zamjenica gradonačelnika Marta Grgurić, predsjednik MO Bilaj Ivica Prša, te  predstavnici Udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

BILAJ 14.12.013_007 BILAJ 14.12.013_009

   

Upaljena prva adventska svijeća

advent 1_2013_2

Uoči prve adventske nedjelje, u subotu 30. studenog nakon svete mise održane u kapelici sv. Ivana Nepomuka zapaljena je prva adventska svijeća na adventskom vijencu u centru Gospića.

Nakon blagoslova prvu adventsku svijeću, zapalila je zamjenice gradonačelnika gospođa Marta Grgurić.

advent 1_2013_1 advent 1_2013_3 advent 1_2013

   

Održana 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

4. sjednica_GV._2013_02028. studenog 2013. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su usvojeni slijedeći akti 

 1. Odluka o prihvaćanju Plana podjele trgovačkog društva Usluga d.o.o., Gospić 
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2013. godinu
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2013. godinu
 4. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba udruga građana Grada Gospića za 2013. godinu
 5. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Gospića za 2013. godinu
 6. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2013. godinu
 7. Odluka o izmjeni Odluke o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2013. godinu
 8. Odluka o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2013. godinu
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
 11. Odluka o izmjeni Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2013. godini
 12. Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2013. godini
 13. Odluka o izmjeni Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Gospića za 2013. godinu
 14. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2013. godinu, Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2013. godinu i Bilješke uz Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2013. godinu
 15. Odluka o izradi Ciljanih IV izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića
 16. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Gospića
 17. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica
 18. Odluka o davanju suglasnosti Muzeju Lika Gospić, za uknjižbu prava vlasništva
 19. Odluka o određivanju predstavnika Grada Gospića u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
 20. Zaključak o davanju suglasnosti poduzeću Usluga d.o.o. za pripremu velikih infrastrukturnih projekata za financiranje putem strukturnih fondova Europske unije
 21. Zaključak o prihvaćanju teksta Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Gospića
 22. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. 10. do 31. 10. 2013. godine
   

Naj akcija 2013.

povelja 2013

Dana 25. studenog 2013. godine u Starogradskoj vijećnici u Zagrebu održano je Savjetovanje koordinatora Akcije „Gradovi i općine - prijatelji djece“, na savjetovanju su uručene Povelje i Pohvale gradovima i općinama za uspješno provedene Naj – akcije za 2013. godinu.
Središnji koordinacijski odbor akcije Gradovi i općine – prijatelji djece dodijelio  je Gradu Gospiću Povelju za uspješno provedenu Naj - akciju pod nazivom Dječjim koracima kroz EU, koja je provedena u sklopu obilježavanja Dječjeg tjedna  u osnovnoj školi dr. Jure Turića, Gospić.

Akcija se odvijala kroz dvije faze:

- prva faza se odnosila na istraživački rad, gdje su djeca sa roditeljima  i s učiteljicama kroz odabrane zemlje upoznavali se sa ljepotama, karakteristikama i raznolikostima istih. 

- druga faza se odvijala u Osnovnoj školi dr. Jure Turića gdje su održane likovne radionice za djecu:

1. Izrada građevina EU od kartona,
2. Izrada pazzli – zastave zemalja EU,
3. Promidžbeni materijal o zemljama EU – razglednice s motivima EU,
4. Izrada torbica sa detaljima EU.

Cilj akcije je bio da se djeca kroz likovne radionice upoznaju sa zemljama Europske unije. A kroz stvaralačko istraživanje da se potakne razvijanje likovnog stvaralaštva djece, uočavanje ljepota i raznolikosti zemalja EU, upoznavanje drugih jezika, naroda, simbola i običaja kao i isticanje ljepota naše domovine.   

   

Obavijest o obvezi uklanjanja snijega i leda

Ciscenje snijegaSukladno Odluci o komunalnom redu (Sl. vjesnik Grada Gospića 08/09), vezano za odredbu o uklanjanju snijega i leda s krovova dužan je voditi brigu vlasnik zgrade, odnosno fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja održava zgradu.

Vlasnici i posjednici građevina koje su neposredno uz javnu prometnu površinu čija krovišta su kosinom postavljena prema toj javnoj prometnoj površini, dužni su osigurati uklanjanje snijega i leda s takvih krovova kad postoji opasnost odrona i ugrožavanja sigurnosti prolaza i prometa, te su dužni u slučaju takve opasnosti odmah na svakom kraju građevine postaviti znak ili slično s vidljivim i čitkim znakom upozorenja opasnosti od odrona snijega i leda.
Nadalje, vlasnici građevina dužni su na krovištima građevina postaviti snjegobrane radi zaštite prolaznika i odvijanja prometa na javnim prometnim površinama.

O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz zgrade dužan je voditi brigu vlasnik zgrade, odnosno fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja održava zgradu.

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz kioske i pokretne naprave odgovorni su vlasnici, odnosno korisnici kioska i pokretnih naprava.

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika ispred uličnih lokala odgovorni su vlasnici i korisnici tih lokala.

Vlasnici građevina, kioska i lokala odgovaraju za štetu nastalu zbog ne čišćenja snijega i leda osobi koja je zbog toga pretrpjela štetu.

Za vrijeme padanja snijega, radi omogućavanja uklanjanja snijega zabranjeno je parkiranje vozila na kolnicima i nogostupima.

Za navedene predmetne prekršaje kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna pravna osoba, a u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna fizička osoba.

KOMUNALNO REDARSTVO
GRADA GOSPIĆA

   

Stranica 108 od 121

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting