Utorak, Svibanj 22, 2018

Dnevni red 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića

Vijecnica

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13), sazivam 24. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 21. prosinca 2016. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55, s početkom u 15.30 sati.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
                                                                         Petar Radošević, v.r.

 Dnevni red:

 1. Aktualni sat 
 2. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o donošenju Strategije razvoja Grada Gospića za razdoblje 2016. – 2020. godine;
  Izvjestitelj: JOSIP KOVAČEVIĆ / PREDSTAVNIK IZRAĐIVAČA RENATA ŠEPERIĆ PETAK
 4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2016. godinu;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2016. godinu;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospiča za 2016. godinu;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2016. godinu;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2016. godinu;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2016. godini;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2016. godini;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2016. godinu:
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Analize stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2016. godinu;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 15. Razmatranje i usvajanje prijedloga II izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2016. godinu,  prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2016. godinu i izmjene Plana razvojnih Programa Grada Gospića za razdoblje 2016. do 2018. godine
  Izvjestitelj: DRAGICA LAZIĆ
 16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2017. godinu;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u školstvu za 2017. godinu;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 18. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba zdravstvene zastite zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2017. godinu;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 19. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2017. godinu;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 20. Razmatranje i usvajnje preijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2017. godinu;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 21. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba udruga građana od interesa za Grad Gospić za 2017. godinu;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 22. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2017. godinu;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 23. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 24. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastruktureu 2017. godini;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 25. Razmatranje i usvajnje prijedloga Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2017. godini;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 26. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 27. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2017. godini;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 28. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2017. godinu;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 29. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana razvoja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2017. godinu;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 30. Razmatranje i usvajanje prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2017. godinu, prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2017.  godinu, prijedloga Projekcije Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 2017 – 2019. godine i Plana razvojnih programa Grada Gospića za 2017 i projekcije za 2018. i 2019. godinu;
  Izvjestitelj: DRAGICA LAZIĆ
 31. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 32. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku natječaja za prodaju građevinskih parcela br. 8 i 9 u Zoni poslovnih namjena Smiljansko polje;
  Izvjestitelj: JOSIP KOVAČEVIĆ
 33. Razmatranje i usvajnje prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama ;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 34. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Gospića ;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 35. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti u korist HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o., Elektrolika Gospić;
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 36. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja Like Gospić;
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 37. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za prijavu na natječaj iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.;
  Izvjestitelj: JOSIP KOVAČEVIĆ
 38. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba o interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Gospića;
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 39. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra – puta, na nekretnini označenoj kao kat.čest. br. 3868 k.o. Vrebac;
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 40. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića;
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 41. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Grada Gospića;
  Izvjestitelj: JOSIP KOVAČEVIĆ
 42. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 43. Razmatranje i usvajanje Prijedloga za razrješenje osobe za obavljanje mrtvozorničke djelatnosti na području Grada Gospića;
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 44. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdolje od 01. do 30. rujna, od 01. do 31. listopada i od 01. do 30. studenog 2016. godine i donošenje Zaključaka o primanju na znanje Izvješća
  Izvjestitelj: PETAR KRMPOTIĆ

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting