Nedjelja, Svibanj 20, 2018

P O Z I V - za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Gospića

Coat of_arms_of_Croatia.svg

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

GRAD GOSPIĆ

GRADSKO VIJEĆE

Povjerenstvo za utvrđivanje konačnog  prijedloga za dodjelu javnih priznanja

 

o b j a v lj u j e

 

P O Z I V

za dostavu  prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Gospića

  

I

            Povjerenstvo za utvrđivanje konačnog prijedloga za dodjelu javih priznanja  pokreće postupak za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja, koja se dodjeljuju u povodu obilježavanja Dana Grada Gospića, 22. srpnja – Svete Marije Magdalene i to za slijedeća priznanja:

 

           „ POČASNI GRAĐANIN GRADA GOSPIĆA “

„ NAGRADA GRADA GOSPIĆA “

„ PRIZNANJE GRADA GOSPIĆA “

  II

 Pravo na pokretanje postupka za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja ima najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća Grada Gospića, gradonačelnik, mjesni odbori, udruge gospodarstvenika i obrtnika, udruge građana, trgovačka društva, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe.

 

 III

POČASNOM GRAĐANINU GRADA GOSPIĆA“  dodjeljuje se  plaketa i pismena  POVELJA POČASNOG GRAĐANINA GRADA GOSPIĆA.

Počasnim građaninom Grada Gospića“ može se proglasiti  građanin Republike Hrvatske  ili druge države koji je svojim radom, djelovanjem i postupcima značajno  pridonio napretku i ugledu Grada, razvoju Grada ili pojedinih njegovih djelatnosti  te ostvarivanju  i  razvoju međusobnih odnosa  Grada s drugim gradovima  i općinama u zemlji i inozemstvu.

  • Imenovanje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava.
  • Počast se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takve počasti.
  • Odluku o opozivu  donosi Gradsko vijeće na prijedlog ovlaštenih predlagača iz čl.22. ove Odluke. 

IV

 „NAGRADA GRADA GOSPIĆA“ je plaketa i novčani iznos tri prosječne plaće zadnjeg tromjesečja u prethodnoj godini u gospodarstvu Republike Hrvatske.

„Nagrada Grada Gospića“ može se dodijeliti građanima Grada  i drugim osobama koje rade na području Grada,  radnim skupinama, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu, u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života  u Gradu.

V

  • „PRIZNANJE GRADA GOSPIĆA“ je plaketa i pismeno priznanje.
  • „Priznanje Grada Gospića“ može se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti gospodarskog i društvenog  života Grada.
  •  „Priznanje Grada Gospića“ dodjeljuje se za izuzetna ostvarenja u području gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, zaštite okoliša i ekologije, zdravstva i socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture, športa i fizičke kulture te drugih društvenih djelatnosti.


            VI

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pisanom obliku, a sadrže:

 

             A/ za fizičke osobe

-          naziv predlagatelja,

-          životopis kandidata,

-          tijek njegovog rada i ostvareni rezultati,

-          temeljito obrazloženje razloga predlaganja

 

B/ za pravne osobe

-          naziv predlagatelja,

-          osnovne podatke,

-          ostvarene rezultate rada,

-          temeljito obrazloženje razloga predlaganja

 

Na zahtjev  Povjerenstva podnositelj prijedloga dužan je naknadno dostaviti i druge dopunske

podatke i dokumentaciju.

VII

Svi prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom podnose se najkasnije do 4. srpnja 2017. godine, na adresu:

 

 

Grad Gospić

Povjerenstvo za utvrđivanje konačnog prijedloga za dodjelu javnih priznanja

p.p. 46, 53000 Gospić

 

 

Povjerenstvo za utvrđivanje konačnog         

 prijedloga za dodjelu javnih priznanja

 

 

 

KLASA: 061-01/17- 01/4

URBROJ: 2125//01-01-17-03

PREUZMITE PDF DOKUMENT

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting