Nedjelja, Travanj 22, 2018

POZIV - za 4 sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13), sazivam 4. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 25. listopada 2017. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55, s početkom u 16.00 sati.

                Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d

 

 1. Aktualni sat;
 2. Usvajanje Zapisnika sa 2. i 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine;

Izvjestitelj: DRAGICA LAZIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o III Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Grada;

Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o autotaksi prijevozu;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Gospića

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2016. godinu

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2016. godinu;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2016. godinu;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospiću 2016. u godini;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o pristupanju osnivanja prava služnosti puta na dijelu nekretnine označene kao kat.čest.br. 5285, k.o. Gospić u korist Grada Gospića;

Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti na nekretninama označenim kao kat.čest.br. 2130/1, 2130/2, 2130/5, 2130/7, 2130/8, 2130/9, k.o. Gospić;

Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o imenovanju članova Redakcijskog kolegija „Službenog vjesnika Grada Gospića”;

Izvjestitelj: JADRANKA PEJNOVIĆ

 1. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 31. srpnja, 01. do 31. kolovoza i od 01. do 30. rujna 2017. godine i donošenje Zaključaka o primanju na znanje Izvješća;

Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA

 

                 S poštovanjem!

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

GRADA GOSPIĆA

Petar Radošević, v.r.

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting