Četvrtak, Travanj 26, 2018

6. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13), sazivam 6. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 27. prosinca 2017. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55, s početkom u 10.00 sati.

Dnevni red

 1. Aktualni sat;
 2. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za razdoblje 2017. – 2022. ;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ / TOMISLAV DOMANOVAC, predstavnik izrađivača, tvrtke „Uniprojekt TERRA d.o.o. Zagreb

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Proračuna Grada Gospića za 2018. godinu, Projekcije Proračuna za 2019.-2020. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2018. godinu;

Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Gospića za 2018. godinu;

Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

 1. 6.Razmatranje i usvajanje prijedlogaPrograma javnih potreba u školstvu za 2018. godinu;

Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2018. ;

Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2018. godinu;

Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2018. godinu;

Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

 1.  Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba udruga od interesa za Grad Gospič za 2018. godinu;

Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2018. godinu;

Izvjestitelj: MARIJA TOMLJENOVIĆ BOROVAC

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.  godinu;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2018. godinu;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2018. godinu;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2018. godinu;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Gospića za 2018. godinu;

Izvjestitelj: IVICA TOMLJENOVIĆ

 1. 19.Razmatranje i usvajanje prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Gospića za 2017. godinu;

Izvjestitelj: IVICA TOMLJENOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Gospića;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o sudjelovanju korisnika usluga Dječjeg vrtića Pahuljica u cijeni cjelodnevnog 10-satnog i poludnevnog 5-satnog redovitog programa;

Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za stipendije;

Izvjestitelj: JADRANKA PEJNOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju;

Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ

 1. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01 do 30. studenog 2017. godine i donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća;

Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting