Srijeda, Lipanj 20, 2018

Javna rasprava: Prijedlog Proračuna za 2018. godinu

Grad Gospić ovim putem poziva sve zainteresirane na uključivanje u Javnu raspravu na Prijedlog Proračuna Grada Gospića za 2018. godinu te Projekcija za 2019. i 2020.godinu.

Prijedlog Proračuna za 2018. godinu na javnoj je raspravi 8 dana, odnosno od 3.1.2018. do 10.1.2018. godine. Prijedlozi i mišljenja mogu se poslati ispunjavanjem obrasca OBRAZAC SUDJELOVANJA na e-mail adresu:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Ističemo da svi prijedlozi moraju biti sastavljeni na način da se ne mijenja ukupna visina Proračuna, već ako se predlaže povećanje/smanjenje određene stavke (Razdjel, Glava, Program, Aktivnost) istodobno je nužno predložiti stavku na kojoj se prijedlog uravnotežuje.

Prijedlog Proračuna za 2018. - OPĆI DIO 1

Prijedlog proračuna za 2018. - OPĆI DIO 2

Prijedlog proračuna za 2018. - POSEBNI DIO

BILJEŠKE uz Proračun za 2018.

Plan razvojnih programa Grada Gospića za 2018 -2020 godinu

Program javnih potreba i obrazloženje - kultura

Program javnih potreba i obrazloženje - predškolski odgoj i obrazovanje

Program javnih potreba i obrazloženje - sport

Program javnih potreba i obrazloženje - tehnička kultura

Program javnih potreba i obrazloženje - udruge od interesa za Grad Gospić

Program javnih potreba i obrazloženje - zdravstvena zaštita i socijalna skrb

Program javnih potreba i obrazloženje - školstvo

Prijedlog Programa gradnje

Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.

Prijedlog Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti

Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi

Program utroška sredstava šumskog doprinosa

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2018.

Analiza sustava Civilne Zaštite za 2017 godinu

Odluka o izvršavanju proračuna za 2018. godinu

Jedno od najvažnijih načela proračuna je da isti mora biti uravnotežen - ukupna visina planiranih prihoda mora biti istovjetna ukupnoj visini planiranih rashoda. Nadalje, određeni rashodi mogu se financirati isključivo iz određenih prihoda – namjenski prihodi.

Prihodi koji mogu biti usmjereni isključivo na određenu namjenu su:

 • Prihodi o prodaje imovine = kapitalna ulaganja u imovinu,
 • Komunalni doprinos = gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • Komunalna naknada = održavanje komunalne infrastrukture, javni prijevoz, vatrogastvo
 • Spomenička renta = zaštita i očuvanje kulturnih dobara (parkovi, obnove fasada i krovova i sl.)
 • Boravišna pristojba = poboljšanje uvjeta boravka turista (manifestacije, održavanje komunalne infrastrukture i sl.)

Prihodi koji nemaju točno utvrđenu namjenu - nenamjenski prihodi (porezi, zakup, ostali prihodi) mogu biti usmjereni na sve vrste rashoda, a uglavnom se troše za: javne potrebe, rashode za zaposlene i materijalne rashode Grada i proračunskih korisnika, pokriće nedostatka komunalnih prihoda u održavanju komunalne infrastrukture (Program održavanja komunalne infrastrukture viši je od prihoda koji se uberu za tu namjenu)

S druge strane Rashodi Proračuna mogu biti zadani (obvezni) i fakultativni.

Zadani rashodi (zakonske obveze JLS)

 • Otplate kredita,Predškolski odgoj,
 • Osnovno školsko obrazovanje (iz državnog proračuna se osiguravaju sredstva za plaće djelatnika, država definira minimalni standard koji se financira iz decentraliziranih sredstava poreza na dohodak)
 • Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • Protupožarna zaštita(država definira minimalni standard za rad vatrogasnih postrojbi koji se financira iz decentraliziranih sredstava poreza na dohodak)
 • Plaće i materijalni rashodi stručnih službi Grada i ustanova JLS

Fakultativni rashodi odnose se na osiguravanje dodatnih standarda u javnim potrebama

 • Javne potrebe u kulturi (manifestacije, redovan rad udruga u kulturi…)
 • Javne potrebe u sportu
 • Socijalni programi i zdravstvena zaštita
 • Financiranje rada udruga i ustanova
 • Srednjoškolsko i visoko obrazovanje (stipendije, sufinanciranje prijevoza, projekti i aktivnosti srednjih škola i sl.)
 • dodatni programi i predškolskom odgoju i osnovnoškolskom obrazovanju (iznad minimalnog standarda)
 • Protupožarna zaštita iznad minimalnog standarda

Sukladno Zakonu o proračunu prijedlozi/amandmani se ne mogu davati na Program: otplate kredita odnosno ne mogu biti vezani uz kreditno zaduženje Grada kao i na Proračunsku rezervu. Nadalje, sukladno namjeni izvora financiranja amandmani koji se odnose na Program gradnje komunalne infrastrukture mogu biti isključivo vezani uz rashode unutar toga Programa (radi namjenskih sredstava). Prijedlozi/amandmani vezani uz stavke unutar programa održavanja također u pravilu moraju biti vezani uz rashode unutar toga Programa osim se u visini nenamjenskih izvora za planiranih za realizaciju Programa. Prijedlozi/amandmani vezani uz razvojne programe, kapitalna ulaganja u imovinu i prostorno plansku dokumentaciju mogu biti vezani isključivo uz rashode za te Programe.

Po dovršetku javnog savjetovanja, a nakon razmatranja prijedloga, Gradskom vijeću će se uputiti konačan prijedlog Proračuna za 2018. s Projekcijama za 2019. i 2020.godinu.


pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting