Petak, Lipanj 22, 2018

8. Redovna sjednica Grada Gospića

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13), sazivam 8. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 16. travnja 2018. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55, s početkom u 16.00 sati.

                  Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Aktualni sat;
 2. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Gospić;

Izvjestitelj: IVICA TOMLJENOVIĆ / PREDSTAVNIK IZRAĐIVAČA

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ /PREDSTAVNIK IZRAĐIVAČA

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa izrade dokumenata prostornog uređenja za 2018. godinu;

Izvjestitelj:JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Gospića;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2018. godinu;

Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2018. godinu;

Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2018. godinu;

Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2017. godinu;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2017. godinu;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2017. godinu;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2017. godinu;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima       uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za spriječavanje odbacivanja otpada u okoliš i uklanjanje otpada odbačenog u okoliš za 2017. godinu;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o provedbi posebnih mjera spriječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Grada Gospića

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o provođenju postupka sklapanja Sporazuma o privremenom prijenosu obavljanja poslova iz nadležnosti Grada Gospića na Ličko-senjsku županiju;

Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za 2018. godinu;

Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2018. godini;

Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića;

Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ

 1. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Gospića za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine i donošenje Zaključka o primanju na znanje Izvješća;

Izvjestitelj: KARLO STARČEVIĆ

 1. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 31. siječnja, od 01. do 28. veljače i od 01. do 31. ožujka 2018. godine i donošenje Zaključaka o primanju na znanje Izvješća;

Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA

 

 S poštovanjem!

 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

GRADA GOSPIĆA

 Petar Radošević, v.r.

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting