Utorak, Svibanj 22, 2018

POZIV

grb

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

GRAD GOSPIĆ

GRADSKO VIJEĆE

Povjerenstvo za utvrđivanje konačnog prijedloga za dodjelu javnih priznanja

o b j a v l j u j e

P O Z I V

za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Gospića

I

Povjerenstvo za utvrđivanje konačnog prijedloga za dodjelu javnih priznanja pokreće postupak za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja, koja se dodjeljuju povodom obilježavanja Dana Grada Gospića, 22. srpnja – Svete Marije Magdalene i to za sljedeće priznanje:

„PRIZNANJE GRADA GOSPIĆA „

II

Pravo na pokretanje postupka za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja ima najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća Grada Gospića, gradonačelnik, mjesni odbori, udruge gospodarstvenika i obrtnika, udruge građana, trgovačka društva, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe.

III

„PRIZNANJE GRADA GOSPIĆA“ je plaketa i pismeno priznanje.

„Priznanje Grada Gospića“ može se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti gospodarskog i društvenog života Grada.

„Priznanje Grada Gospića“ dodjeljuje se za izuzetna ostvarenja u području gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, zaštite okoliša i ekologije, zdravstva i socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture, sporta i fizičke kulture, te drugih društvenih djelatnosti.

IV

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pisanom obliku, a sadrže:

A/ za fizičke osobe

-naziv predlagatelja,

-životopis kandidata,

-tijek njegovog rada i ostvareni rezultati,

-temeljito obrazloženje razloga predlaganja.

B/ za pravne osobe

-naziv predlagatelja,

-osnovne podatke,

-ostvarene rezultate rada,

-temeljito obrazloženje razloga predlaganja.

Na zahtjev Povjerenstva podnositelj prijedloga dužan je naknadno dostaviti i druge dopunske podatke i dokumentaciju.

V

Svi prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom podnose se najkasnije do 11. svibnja 2018. godine na adresu:

GRAD GOSPIĆ

Povjerenstvo za utvrđivanje konačnog prijedloga za dodjelu javnih priznanja

p.p. 46

53000 Gospić

Povjerenstvo za utvrđivanje konačnog

prijedloga za dodjelu javnih priznanja

KLASA:061-01/18-01/3

URBROJ: 2125-01-01-18-02

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting