Ponedjeljak, Lipanj 18, 2018

9. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13, 1/18), sazivam 9. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 06. lipnja 2018. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55, s početkom u 16.00 sati.

                Za sjednicu predlažem slijedeći

 

 D n e v n i   r e d

 

 1. Aktualni sat;
 2. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2017. godinu;
Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Gospića;

Izvjestitelj; SLAVEN STILINOVIĆ
 1. Razmatranje i i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gospić – UPU 1;

Izvjestitelj; JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju gradskih prostora na privremeno i povremenom korištenje;

Izvjestitelj:JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o ukidanju Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima Grada Gospića;

Izvjestitelj:JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje Konačnih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Gospića i donošenje Odluka;

Izvjestitelj: ANELA SERDAR PAŠALIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Gospića;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o ukidanju/proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedlogaOdluke o davanju suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta „dr. Ante Starčević“;

Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Pahuljica;

Izvjestitelj: IVANA KALEB ASIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pahuljica;

Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ
 1. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 30. travnja i od 01. do 31. svibnja 2018. godine i donošenje Zaključaka o primanju na znanje Izvješća;

Izvjestitelj: KRISTINA PRŠA

 

 

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Petar Radošević, v.r.

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting