Nedjelja, Svibanj 20, 2018

GRADSKO VIJEĆE

Gradsko vijeće Grada Gospića je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i druge akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Grada Gospića. 

Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi, a biraju se na neposrednim izborima na vrijeme od 4 godine.  

Gradsko vijeće Grada Gospića broji 17 vijećnika.

Trenutni saziv Gradskog vijeća Grada Gospića čine članovi izabrani na neposrednim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave održanim 21. i 28. svibnja 2017 godine.

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 20. lipnja 2017. godine.

Gradsko vijeće čini 9 članova izabranih sa Kandidacijske (koalicijske) liste Hrvatske demokratske zajednice – HDZ, Hrvatske seljačke stranke – HSS i Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević – HSP AS, 6 članova izabranih sa Kandidacijske liste Hrvatske stranke prava - HSP, 1 član izabran sa Kandidacijske liste Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP te 1 član izabran sa Kandidacijske liste Grupe birača.

Sastav Gradskog vijeća Grada Gospića:

Predsjednik Gradskog vijeća
Petar Radošević

Potpredsjednici Gradskog vijeća
Zdravko Župan

g vijece Luka Matijević Zdravko Božić Milan Jurković Anton Buneta Milan Kolić Ana Stilinović Nevenka Jurčić Pajo Brkljačić Marta Grgurić Ivana Đapić Petar Radošević Zdravko Župan Ivan Biljan Ivan Radošević Darko Banić Nikola Maras Marija Brkljačić Mihovil Butković Vladimir Jurčić
Članovi Gradskog vijeća:

1. Petar Radošević, struč.spec.oec.

hdz

2. Zdarvko Župan

hss

3. Petar Krmpotić, dipl.polit.

hdz

4. Anela Serdar Pašalić,prof.

hdz

5. Jadranka Pejnović, prof.

hdz

6. Ivan Bronzović, dipl.uč.

hdz

7.Vlatka Devčić -Stilinović,dr.med.

hdz

8.Petar Đapić

hdz

9. Marijan Brkljačić

hsp as

10. Maria Ćaćić

hsp

11. Vladimir Jurčić

hsp

12. Josip Šaban

hsp

13. Ivan Nekić

hsp

14. Nada Alić

hsp

15. Katarina Laktić

hsp

16.Ana Šikić Rosandić, dipl.ing.

sdp

17. Josip Župan

GRUPA BIRAČA

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting