Četvrtak, Travanj 26, 2018

Javna priznanja Grada Gospića

Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Gospića

o b j a v lj u j e

P O Z I V
za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Gospića

I

Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga za dodjelu javih priznanja Grada Gospića pokreće postupak za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja, koja se dodjeljuju u povodu obilježavanja Dana Grada Gospića, 22. srpnja – Svete Marije Magdalene i to za slijedeća priznanja:

 

«NAGRADA GRADA GOSPIĆA»

«PRIZNANJE GRADA GOSPIĆA»

II

Pravo na pokretanje postupka za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja ima najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća Grada Gospića, gradonačelnik, mjesni odbori, udruge gospodarstvenika i obrtnika, udruge građana, trgovačka društva, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe.

 

III

«NAGRADA GRADA GOSPIĆA» je plaketa i novčani iznos tri prosječne plaće zadnjeg tromjesečja u prethodnoj godini u gospodarstvu Republike Hrvatske.

«NAGRADA GRADA GOSPIĆA» može se dodijeliti građanima Grada i drugim osobama koje rade na području Grada, radnim skupinama, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu, u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Gradu.

 

IV

«PRIZNANJE GRADA GOSPIĆA» je plaketa i pismeno priznanje.

«PRIZNANJE GRADA GOSPIĆA» može se dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti gospodarskog i društvenog života Grada.

«PRIZNANJE GRADA GOSPIĆA» dodjeljuje se za izuzetna ostvarenja u području gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, zaštite okoliša i ekologije, zdravstva i socijalne skrbi, kulture, tehničke kulture, športa i fizičke kulture te drugih društvenih djelatnosti.

 

V

            Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pisanom obliku, a sadrže:

A/ za fizičke osobe

-          naziv predlagatelja,

-          životopis kandidata,

-          tijek njegovog rada i ostvareni rezultati,

-          temeljito obrazloženje razloga predlaganja

B/ za pravne osobe

-          naziv predlagatelja,

-          osnovne podatke,

-          ostvarene rezultate rada,

-          temeljito obrazloženje razloga predlaganja

 

VI

Svi prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom podnose se najkasnije do 1. srpnja 2013. godine, na adresu:

 

Grad Gospić

Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Gospića

p.p. 46, 53000 Gospić

 

                                                                                      Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga
za dodjelu javnih priznanja Grada Gospića

KLASA: 061-01/13-01/02
URBROJ: 2125/01-01-13-02

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting