Petak, Svibanj 25, 2018

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

Vijecnica

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t.), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13), sazivam 2. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 11. srpnja 2013. godine (četvrtak) u Gradskoj vijećnici, Budačka br. 55, Gospić s početkom u 17.00 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Gospića
Petar Radošević, v.r.

 Dnevni red

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 1. (konstituirajuće) sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića
 3. Razmatranjeiusvajanjeprijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2012. godinu i Bilješki uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za 2012. godinu
  Izvjestitelj: DRAGICA LAZIĆ
 4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga za dodjelu Javnih priznanja Grada Gospića za 2013. godinu i donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 5. Razmatranjeiusvajanjeprijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o vrstama i opsegu programa predškolskog odgoja i naobrazbe za područje Grada Gospića u pedagoškoj godini 2013./2014.
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 6. Razmatranjeiusvajanjeprijedloga Odluke o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Gospića
  Izvjestitelj: ANTON BUNETA
 7. Razmatranjeiusvajanjeprijedloga Odluke o izboru članova Odbora za propise i pravna pitanja
  Izvjestitelj: ANTON BUNETA
 8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izboru članova Odbora za mjesnu samoupravu
  Izvjestitelj: ANTON BUNETA
 9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja za područje Grada Gospića
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra – puta, na nekretnini označenoj kao k.č.br. 2399/2 k.o. Gornje Pazarište
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 11. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01.03. do 14.06. 2013. godine i razdoblje od 14.06. do 30.06. 2013. godine i donošenje Zaključaka o primanju na znanje Izvješća
  Izvjestitelj: PETAR KRMPOTIĆ /IVAN BILJAN

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting