Petak, Lipanj 22, 2018

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije

Na razini Ličko-senjske županije, 2011. godine osnovano je Lokalno Partnerstvo za zapošljavanje (LPZ) kao novi model za uspješniju međusektorsku koordinaciju u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s potrebama na tržištu rada. Ovo partnerstvo imat će i važnu ulogu u provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije.

LPZ se sastoji od 15 partnera iz javnog i privatnog sektora te civilnih udruga. Predstavnici javnog sektora su: Ličko-senjska županija, HZZ ured Gospić, općina Plitvička Jezera, Srednja škola Otočac, Strukovna škola Gospić, Razvojna agencija Senj, Centar za socijalnu skrb Gospić, Grad Gospić. Predstavnici privatnog sektora su HGK Županijska komora Otočac, Obrtnička komora LSŽ i PZ Lovinac. Civilne udruge predstavljaju: Društvo slijepih i slabovidnih LSŽ, L.E.H. Vrhovine, Udruga Gačanka Otočac i R.R.E.C. Primus Fortissimus.

Zadaće Partnerstva obuhvaćaju:

 • prepoznavanje ideja, problema i dinamike u svim gospodarskim sektorima te svih drugih pitanja koja se tiču politike zapošljavanja,
 • savjetovanje o razvoju ljudskih potencijala, povezivanje s svim zainteresiranim dionicima,
 • pokretanje vlastitih projekata na razini Županije i organiziranje njihove provedbe u skladu s razvojnom strategijom uz korištenje svih zakonom dopuštenih izvora financiranja,
 • osiguravanje sudjelovanja svih zainteresiranih dionika u procesu planiranja i provedbu politike razvoja ljudskih potencijala,
 • prezentacija i promocija LPZ-a na lokalnoj i nacionalnoj razini.
 

 

Skupština Lokalnog Partnerstva za Zapošljavanje
Ličko-senjske županije

Skupština Lokalnog Partnerstva za Zapošljavanje Ličko-senjske županije održala se 16. listopada 2013. godine u konferencijskoj sali KIC-a u Gospiću.

Na Skupštini je za novog predsjednika izabran dožupan Sanjin Rukavina, a za zamjenicu predsjednika Eleonora Olivieri Dejanović, predstojnica HZZ ureda Gospić. Razvojna agencija LSŽ – Lira koja je do sada obavljala ulogu tehničkog tajništva LPZ-a jednoglasno je primljena u članstvo kao punopravni partner.

Trenutno je u tijeku provođenje projekta osnaživanja Lokalnog partnerstva za zapošljavanje LSŽ putem osiguravanja efikasnog funkcioniranja i održivosti samog Partnerstva. Projekt financira Europska unija kroz svoj IPA4 fond.

Pojedinosti o projektu su prisutnim članovima LPZ LSŽ-a izložili predstavnik LIRA-e Andrija Brkljačić i voditelj projekta Jure Tomljanović.

Predstavnici članova LPZ LSŽ-a su ujedno i imenovani članovima Upravnog odbora provedbe ovoga Projekta.Projekt Lokalnog partnerstva za zapošljavanje
Ličko-senjske županije

Lokalno partnetstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije započelo je koristiti projektni pristup pri rješavanju problema svojega funkcioniranja kao i problema rješavanja nezaposlenosti na našem prostoru.

S Europskom unijom je potpisan ugovor o financiranju projekta iz IPA4 "Lokalna partnerstva za poticanje zapošljavanja" LOT2 (grant contract no. IPA4.1.1.1.05.01.c14) kojem je glavni cilj definiranje, stvaranje i implementacija Strategije razvoja ljudskih potencijala na partnerskoj razini. Drugi cilj ovoga projekta je jačanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje LSŽ-a u smislu razvoja novih projektnih ideja te učinkovitog informiranja javnosti.

Ovim projektom je predviđeno nekoliko projektnih aktivnosti:

 • dvije radionice za članove LPZ LSŽ-a
 • procjena sadašnje Strategije razvoja ljudskih potencijala te priprema sljedeće
 • prikupljanje projektnih ideja i njihov razvoj
 • promotivne aktivnosti usmjerene prema javnosti

Radionice za članove LPZ LSŽ će biti na temu Efikasnog funkcioniranja partnerstva te Razvoj projekata. Na ovim radionicama članovi će slušati kako postaviti najbolju organizacijsku strukturu LPZ-a, koliko bi članova trebalo LPZ imati, kako povećati efikasnost LPZ-a, kako razvijati projekte povezane s razvojem ljudskih potencijala i sl.

Kroz ovaj projekt članovi LPZ LSŽ će prikupljati ideje za buduće projekte vezane na razvoj ljudskih potencijala i zapošljavanje od kojih će se 20 razviti za apliciranje za sredstva Europske unije.

 


Projekt Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije provodi se od dana 17. veljače 2015. godine do 16. veljače 2016. godine. Svrha projekta je osigurati okvir za koordinirani rad lokalnih aktera na tržištu rada u cilju unaprjeđenja lokalnog gospodarstva i lokalnog tržišta rada kroz razvoj i provedbu zajedničke lokalne politike i strategije.

Skupština LPZ-a pokrenula je postupak prikupljanja projektnih ideja za Akcijski plan te su članovi Lokalnog partnerstva zajedno sa lokalnim dionicima prijavljivali projekte za Akcijski plan u vremenskom razdoblju od 24. lipnja 2015. godine do 15. rujna 2015. godine. Po isteku definiranog roka za prijavu projekata Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije odabrala je dana 24. rujna 2015. godine projektne ideje koje će se uvrstiti u Akcijski plan.

Odabir se temeljio na kriterijima: usklađenost, relevantnost, izvedivost i mogućnost financiranja.

Ukupno je prikupljeno 31 projektne ideje. Sve ideje klasificirane su po prioritetima i mjerama i sačinjavaju Listu projektnih ideja. Od 31 projektne ideje, 21 projekt  je uvršten  u Akcijski plan, dok je 10 projektnih ideja arhivirano u bazi projektnih ideja.

Akcijski plan za 2016. godinu nakon usvajanja skupštine Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije, a koji je planiran za dan 28. siječnja 2016. godine,  biti će objavljen na službenim stranicama članova Lokalnog partnerstva. 


lpz 1

 Proračun i financijsko praćenje

 Dana 30.10.2015. godine članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije prisustvovali su radionici na temu "Proračun i financijsko praćenje ".

Teme koje su bile obrađene na radionici:

 • Raspodjela sredstava za projektne aktivnosti;
 • Grupiranje traženih resursa u proračunu;
 • Opća pravila projektnog budžetiranja (prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi, različitih jedinica i jedinica stope);
 • Vrste troška (ljudski resursi, putni troškovi, oprema i potrošni materijal, ispostava, ostali troškovi, rezervna sredstva i administrativni toškovi)
 • Opravdanost proračuna;
 • Sufinanciranje i predfinanciranje;
 • Čišćenje proračuna;
 • Realizacija proračuna i financijsko praćenje.

lpz izvjesce

Izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za razdoblje 2014.-2020.

 Izvješće o provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za razdoblje 2014.-2020. (u daljnjem tekstu Strategija) sastavni je dio projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije“ kojeg je sufinancirala Europska unija unutar programa IPA IV Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

 Cilj Izvješća je provesti ocjenjivanje neposrednih rezultata aktivnosti provedbe i utjecaja Strategije u vremenskom razdoblju od godinu dana (kolovoz 2014. godine do kolovoza 2015. godine)

 Dana 28. siječnja 2016. godine Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije usvojilo je Izvješće o provedbi Strategije koje će biti dostupno na službenim stranicama Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije.

 


akcijski plan

Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za 2016. godinu

Dana 28. siječnja 2016. godine Skupština Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Ličko-senjske županije usvojila je Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Ličko-senjske županije za 2016. godinu.

Akcijskim planom za 2016. godinu planiran je 21 projekt. Isti su usklađeni sa Strategijom razvoja ljudskih potencijala  te se planiraju provesti u kraćem razdoblju a njihovo uspješno provođenje ovisiti će o kapacitetima potencijalnih prijavitelja te o objavi natječaja na koje će se isti projekti moći aplicirati.
Projekti koji se iz objektivnih razloga ne provedu u predviđenom vremenu biti će podloga u izradi novog Akcijskog plana za narednu godinu.

 

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting