Javna nabava u sklopu projekta “Zapošljavanje žena na području grada Gospića”

Grad Gospić, provodi otvoreni postupak javne nabave roba s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na dvije godine. Okvirni sporazum obvezuje stranke na izvršenje okvirnog sporazuma te na sklapanje ugovora temeljem okvirnog sporazuma.

Javna nabava se provodi u sklopu Projekta „Zapošljavanje žena na području Gospića“ referentne MIS oznake UP.02.1.1.05. Financira se iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, a u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Zaželi – program zapošljavanja žena.

Predmet nabave su materijal i sredstva za čišćenje te pojedine higijenske potrepštine za krajnje korisnike.

Svi podaci vezani za postupak javne nabave nalaze se u Dokumentaciji o nabavi i prilozima te Troškovniku koje zainteresirani gospodarski subjekti na stranicama elektoničkog oglasnika javne nabave: Nabava higijenskih i kućanskih potrepština za krajnje korisnike

Dokumentacija:

DON – Nabava higijenskih i kućanskih potrepština za krajnje korisnike

Troškovnik

 

Back to top