Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Javni pozivi za potporu provedbi programa, projekata i manifestacija udruga u 2019. godini
http://gospic.hr/javni-pozivi-za-potporu-provedbi-programa-projekata-i-manifestacija-udruga-u-2019-godini/

Javni pozivi za potporu provedbi programa, projekata i manifestacija udruga u 2019. godini

Objavljeno 7. siječnja 2019. | Gospic.hr

Kategorije: ,

Grad Gospić, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" broj 26/15), nakon usvajanja proračuna Grada Gospića za 2019. godinu od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2019. godinu, objavljuje sljedeće Javne pozive:

Javni pozivi za potporu provedbi programa, projekata i manifestacija udruga u 2019. godini | Grad Gospić

Javni pozivi za potporu provedbi programa, projekata i manifestacija udruga u 2019. godini

Grad Gospić, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15), nakon usvajanja proračuna Grada Gospića za 2019. godinu od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2019. godinu, objavljuje sljedeće Javne pozive: