RADNO VRIJEME SA STRANKAMA

 

Pročelnik

Josip Marković
tel: +385 (0)53 658 804
e-mail: josip.markovic@gospic.hr

Voditelj Odsjeka za stambeno – komunalne poslove

Pavao Pavelić
tel: +385 (0)53 572 713
e-mail: pavao.pavelic@gospic.hr

Voditelj Pododsjeka za stanovanje i naplatu komunalnog prihoda

Katarina Devčić
tel: +385 (0)53 658 801
e-mail: katarina@gospic.hr

Referenti  za komunalne prihode

Josipa Starčević
tel: +385 (0)53 574 416
e-mail: josipa.starcevic@gospic.hr

Vesna Uremović
tel: +385 (0)53 574 416
e-mail: vesna.uremovic@gospic.hr

Ivana Orešković
tel: +385 (0)53 574 416
e-mail: ivana.oreskovic@gospic.hr

Voditelj Pododsjeka za komunalne poslove

Nenad Bubaš
tel: +385 (0)53 572 123
e-mail: nenad.bubas@gospic.hr

Referenti  za javnu rasvjetu i DTK infrastrukturu

Josip Popravak
tel: +385 (0)53 658 090
e-mail: josip.popravak@gospic.hr

Hrvoje Stilinović
tel: +385 (0)53 658 802
e-mail: hrvoje.stilinovic@gospic.hr

Referent za nadzor komunalnih poslova vezanih za održavanje groblja, tržnice na malo i vođenje registra koncesije

Marija Alešković
tel: +385 (0)53 658 802
e-mail: marija.aleskovic@gospic.hr

Voditelj Odsjeka za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo

Josip Brozičević
tel: +385 (0)53 572 114
e-mail: josip.brozicevic@gospic.hr

Poljoprivredni redar

Zlata Starčević
tel: +385 (0)53 572 114
e-mail: zlata.starcevic@gospic.hr

Martina Tenđera
tel: +385 (0)53 572 114
e-mail:  martina.tendera@gospic.hr

Referent-komunalni redar

Stipan Starčević
tel: +385 (0)53 572 114
e-mail:  stipan.starcevic@gospic.hr

Referent komunalni – prometni redar

Ivona Svetić
tel: +385 (0)53 572 114
e-mail:  ivona.svetic@gospic.hr

Voditelj Odsjeka za graditeljstvo i zaštitu okoliša

Ivana Fabijan
tel: +385 (0)53 658 800
e-mail:  ivana.fabijan@gospic.hr

Viši stručni suradnik za graditeljstvo

Zoran Miškulin
tel: +385 (0)53 658 800
e-mail:  zoran.miskulin@gospic.hr

Viši stručni suradnik za imovinsko pravne poslove

Andrijana Miloš
tel: +385 (0)53 658 804
e-mail: andrijana.milos@gospic.hr

 

Back to top