Prema Odluci o komunalnom redu („Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 08/09) obveze građana u vezi uklanjanja snijega i leda su sljedeće:

  • O uklanjanju snijega i leda s krova dužan je voditi brigu vlasnik zgrade (kuća, stambena zgrada, i dr.), odnosno fizička osoba, obrtnik ili pravna osoba koja održava zgradu.
  • Vlasnici i posjednici građevina koje su neposredno uz javnu prometnu površinu čija krovišta su kosinom postavljena prema javnoj prometnoj površini, dužni su osigurati uklanjanje snijega i leda s takvih krovova kad postoji opasnost odrona i ugrožavanja sigurnosti prolaza i prometa.
  • Vlasnici navedenih građevina dužni su u slučaju takve opasnosti odmah na svakom kraju građevine postaviti znak ili slično s vidljivim i čitkim znakom upozorenja „opasnost od odrona snijega i leda“.
  • Vlasnici navedenih građevina dužni su na krovištima građevina postaviti snjegobrane radi zaštite prolaznika.
  • O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz zgradu dužan je voditi brigu vlasnik zgrade, odnosno fizička osoba, obrtnik ili pravna osoba koja održava zgradu.
  • Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz kioske i pokretne naprave odgovorni su vlasnici, odnosno korisnici kioska i pokretnih naprava. Za uklanjanje snijega i leda s pločnika ispred uličnih lokala odgovorni su vlasnici i korisnici tih lokala.

U slučaju nepoštivanja iznad navedenih naputaka u vezi čišćenje snijega i leda Grad Gospić će biti prisiljen odraditi navedene radove i ispostaviti vlasniku račun.

Zabranjeno je:

  1. Iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, vrtova i drugih slobodnih površina na ulice i pješačke staze.
  2. Bacanje snijega ispred zgrade na ulicu.
  3. Zatrpavanje snijegom slivnika i šahtova
  4. Deponiranje snijega i leda u parkove i zelene površine

 

KOMUNALNO REDARSTVO
GRADA GOSPIĆA

Back to top