Odluka o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Gospića u 2017. godini

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranje i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), te članka 26. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 01/16) i članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 07/09, 05/10, 07/10, 01/12, 02/13, 03/13 – p.t., 07/15) Gradonačelnik Grada Gospića 13. ožujka 2017. godine donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava, organizacijama civilnog društva iz Proračuna Grada Gospića u 2017. godini u području djece, mladih i zajednice, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, kulture, te turizma, zaštite okoliša i održivog razvoja.

  1. Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području kulture
  2. Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području turizma, zaštite okoliša i održivog razvoja
  3. Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
  4. Odluka o dodjeli financijskih sredstava u području djece, mladih i zajednice
Back to top