Odluka o dodjeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Gospića u 2017. godini

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranje i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), te članka 26. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 01/16, 04/16) i članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 07/09, 05/10, 07/10, 01/12, 02/13, 03/13 – p.t., 07/15) Gradonačelnik Grada Gospića 16. ožujka 2017. godine donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava, organizacijama civilnog društva iz Proračuna Grada Gospića u 2017. godini u područjima: branitelji i stradalnici te sportsko rekreativne aktivnosti

  1. Odluka o dodijeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Gospića za 2017. godinu u području Branitelji i stradalnici
  2. Odluka o dodijeli financijskih sredstava organizacijama civilnog društva iz proračuna Grada Gospića za 2017. godinu u području Sportsko rekreativnih aktivnosti
Back to top