Održana 2. sjednica Savjeta mladih

U Gradskoj vijećnici Grada Gospića, pod predsjedanjem predsjednika Ivice Perišića, održana je 2. redovna sjednica Savjeta mladih Grada Gospića, a uz članove sjednici je prisustvovao i zamjenik gradonačelnika

g. Ivan Biljan. Na održanoj sjednici članovi Savjeta su donijeli Program rada za 2015. godinu te Financijski plan izvršenja Programa rada. Glavne odrednice odnosno Aktivnosti sadržane u Programu su: predlaganje i sudjelovanje u izradi Gradskog programa djelovanja za mlade; pokretanje edukacije učenika četvrtih razreda srednjih škola o „perspektivnim zanimanjima“; suradnja s organizacijama mladih i za mlade; suradnja s tijelima Grada Gospića u kreiranju politike prema mladima; organiziranje, poticanje i sudjelovanje u ostalim aktivnostima važnim za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih u Gradu Gospiću. Doneseni Program rada Savjet mladih će sukladno zakonskim i podzakonskim propisima proslijediti na odobrenje Gradskom vijeću Grada Gospića.

Članovi Savjeta donijeli su i Odluku kojom se Ivica Perišić i Karmela Baburić imenuju za predstavnike Savjeta koji će prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Gospića, te davati mišljenja, prijedloga i preporuke o pitanjima i temama od interesa za mlade.

Back to top