Održana 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

15. ožujka 2017. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti 

 1. Odluka o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Gospića 2016. – 2018. godine;
 2. Odluka o potpisivanju Povelje o prijateljstvu i suradnji Grada Gospića (Republika Hrvatska) i Grada Bihaća (Bosna i Hercegovina);
 3. Odluka o davanju suglasnosti za prijavu na natječaj iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.;
 4. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Grada Gospića;
 5. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2017. godinu;
 6. Odluka o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2017. godinu;
 7. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Gospić;
 8. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za 2017. godinu;
 9. Odluka o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2017. godini;
 10. Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola
  – dr. Jure Turića,
  – dr. Franje Tuđmana Lički Osik,
  – dr. Ante Starčević Pazarište Klanac;
 1. Odluka o razrješenju i imenovanju ravnatelja Samostalne narodne knjižnice Gospić;
 2. Prijedlog za imenovanje sudca porotnika za mladež Županijskog suda u Karlovcu, Stalne službe u Gospiću;
 3. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdolje od 01. do 31. prosinca 2016. godine;
 4. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdolje od 01. do 31. siječnja 2017. godine;
 5. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdolje od 01. do 28. veljaće 2017. godine.
Back to top