Potpisan Ugovor za Projekt „POBOLJŠANJE VODNO – KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE GOSPIĆ – LIČKI OSIK – PERUŠIĆ”

Nakon uspješno provedenog postupka javne nabave za IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, APLIKACIJSKOG PAKETA I DOKUMENTACIJE O NABAVI ZA PRIJAVU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNO – KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE GOSPIĆ – LIČKI OSIK – PERUŠIĆ” danas je u prostorijama Usluge d.o.o. uslijedilo zaključenje ugovora s odabranim ponuditeljem – zajednica ponuditelja VIA FACTUM d.o.o., HIDROPROJEKT-ING d.o.o., SL CONSULT d.o.o., PROJEKT NOVA d.o.o. i D&G HIDROPROJEKT 91 d.o.o.

Potpisivanju ugovora uz potpisnike direktora Usluge d.o.o. Milana Devčića  i direktora vodećeg člana zajednice Izvršitelja ugovora Tomislava Škare prisustvovali su gradonačelnik Grada Gospića Karlo Starčević sa svojim zamjenicima Kristinom Prša i Ivicom Tomljenovićem, načelnik Općine Perušić Ivica Turić, voditeljica Službe za podršku u pripremi i provedbi EU projekata u Hrvatskim vodama, VGO Rijeka Jelena Matić, voditelj projektnog tima Tomislav Koričan (Hrvatske vode, VGO Rijeka), članovi užeg projektnog tima Pavao Pavelić (Grad Gospić) i Mile Uremović (Usluga d.o.o.), Vladimir Šulentić (rukovoditelj vodoopskrbe i odvodnje Usluga d.o.o.) i Stjepan Pavelić (voditelj stručnog povjerenstva za provedbu postupka javne nabave).

Vrijednost ovog ugovora je 9.426.005,00 bez PDV-a, od čega 85% troška snose Hrvatske vode, a 15% Usluga d.o.o.

Ukupna procijenjena vrijednost svih radova i nabave opreme te troškova nadzora, vođenja projekta te promidžbe i vidljivosti je 188.743.102 kn bez PDV-a, od čega Grad Gospić sudjeluje s 10.448.818 kn.

Back to top