Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
Proračun
http://gospic.hr/proracun/

Proračun

Objavljeno 3. kolovoza 2018. | Gospic.hr


Temeljni financijski i pravni akt u kojem su utvrđeni svi prihodi i rashodi za proračunsku godinu (od 1.1. do 31.12.).
Proračun predlaže gradonačelnik, kao izvršno tijelo, a donosi ga Gradsko vijeće, kao predstavničko tijelo i to većinom glasova svih članova Vijeća.

Proračun se donosi krajem tekuće godine za narednu proračunsku godinu.

Struktura Proračuna

Opći dio

Posebni dio

Plan razvojnih programa

 

Proračun Grada Gospića za 2019. godinu

Proračun Grada Gospića za 2018. godinu

Proračun Grada Gospića za 2017. godinu

Proračun Grada Gospića za 2016. godinu

Proračun Grada Gospića za 2015. godinu

Financijski izvještaji

Proračun u malom:

Proračun u malom