Savjet mladih Grada Gospića

Na temelju članka 10. stavka 5. i 6. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine” br. 41/14), članka 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 5/14, 7/15) i članka 44. Statuta Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13-p.t., 7/15), Odbor za izbor i imenovanje na 5. sjednici održanoj 05. siječnja 2016. godine, sastavlja

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta
kandidata za članove i zamjenike članova
Savjeta mladih Grada Gospića 


Na temelju članka 10. stavka 5. i 6. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine” br. 41/14) i članka 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 5/14, 7/15), Odbor za izbor i imenovanje na 5. sjednici održanoj 05. siječnja 2016. godine, utvrdio je

P O P I S
važećih kandidatura za članove i zamjenike članova
Savjeta mladih Grada Gospića
 

Back to top