Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića
http://gospic.hr/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica/sluzbeni-vjesnik-grada-gospica-broj-4-2019/odluka-o-izmjeni-i-dopuni-odluke-o-izboru-clanova-vijeca-mjesnih-odbora-na-podrucju-grada-gospica/

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića

Objavljeno 3. srpnja 2019. | Gospic.hr


10. akti gradskog vijeća.......Odluka o izmjeni Odluke o izboru