Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) , članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Zajednica sportova grada Gospića raspisuje,

JAVNI POZIV

ZA SUFINANCIRANJE SPORTSKIH PROGRAMA KOJI DOPRINOSE
ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA
U SPORTU GRADA GOSPIĆA U 2017. GODINI

Obrasci:

Back to top