Javni poziv za sportske udruge

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) , članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Zajednica sportova grada Gospića raspisuje,

JAVNI POZIV

ZA SUFINANCIRANJE SPORTSKIH PROGRAMA KOJI DOPRINOSE
ZADOVOLJAVANJU JAVNIH POTREBA
U SPORTU GRADA GOSPIĆA U 2018. GODINI

 

Obrasci:

1. Tekst poziva 
2. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna ZSGG-a   
3. Kriteriji za vrednovanje i odabir programa 
4. Upute za prijavitelje 

5. Obrazac opisa programa ili projekta     

6. Obrazac proračuna 
7. Izjava o ispunjavanju preuzetih obveza 
8. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja  
9. Izjava o partnerstvu 
10. Izjava o financiranim projektima organizacije iz javnih izvora   
11. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju u 2018. godini  
12. Godišnji plan raspisivanja javnog poziva
13.Obrazac opisnog izvještaja projekta
14. Obrazac financijskog izvještaja projekta

 

Obavijest ZSGG-a, na Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu na području Grada Gospića za 2018. godinu.

Ovim putem obavještavamo Vas da je produžen rok za prijavu na Javni poziv sportske udurge do 26.03.2018.

Back to top