13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA

20. rujna 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti

  1. Odluka o donošenju I Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gospić – UPU 1
  2. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
  3. Odluka o razrješenju ravnateljice Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu
  4. Odluka o imenovanju ravnateljice Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu
  5. Odluka o produženju prava osobne služnosti na kat. čest. br. 243/19 k.o. Lički Novi i smanjenju godišnje naknade za služnost
  6. Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Gospiću

 

Back to top