15. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t.), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13), sazivam 15. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 15. travnja 2015. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55 s početkom u 16.30 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića
                                                                          Petar Radošević,v.r. 

 Dnevni red

 1. Aktualni sat 
 2. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 4. Razmatranje i usvajanje Odluke o sufinanciranju troškova izgradnje građevine POS-a u gradu Gospiću
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 5. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade za opremanje komunalnom infrastrukturom i podmirenje pripadajućih troškova za potrebe izgradnje stambene građevine iz programa POS-a
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu
  Izvjestitelj:
 7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora odnosno davanjem koncesije
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Gospića
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske službe
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o zamjeni nekretnina
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Gospića za 2015. godinu
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 13. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge Statuta: Osnovne škole dr. Jure Turića, Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac, i Osnovne škole dr. Franje Tuđmana Lički Osik
  Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
 14. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Pahuljica
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 16. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 17. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2014. godinu
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 18. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2014. godini
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 19. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2014. godini
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 20. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014. godini
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 21. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Gospića u 2014. godini
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 22. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 31. ožujka 2015. godine
  Izvjestitelj: PETAR KRMPOTIĆ
Back to top