Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA - usvojeni akti
https://gospic.hr/17-sjednica-gradskog-vijeca-grada-gospica-usvojeni-akti/

17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA - usvojeni akti

Objavljeno 19. prosinca 2018. | Gospic.hr

Kategorije: ,

18. prosinca 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića održana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti:

 1. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019. godinu;
 2. Program javnih potreba u školstvu za 2019. godinu;
 3. Program javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2019. godinu;
 4. Program javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2019. godinu;
 5. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2019. godinu;
 6. Program javnih potreba u sportu Grada Gopića za 2019. godinu;
 7. Program javnih potreba udruga od interesa za Grad Gospić za 2019. godinu;
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu;
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
 10. Program radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2019. godinu;
 11. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu;
 12. Program utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2019. godinu;
 13. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2019. godinu;
 14. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu;
 15. Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2019. godinu;
 16. Proračun Grada Gospića za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, Plan razvojnih programa Grada Gospića za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2019. godinu;
 17. Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih razdoblja;
 18. Odluka o komunalnim djelatnostima;
 19. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2018. godinu;
 20. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2018. godinu;
 21. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra - puta na nekretni označenoj kao k.č.br. 2475, k.o.. Lički Novi;
 22. Odluka davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja Like Gospić
17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA - usvojeni akti | Grad Gospić

17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GOSPIĆA – usvojeni akti

18. prosinca 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića održana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su razmatrani i usvojeni slijedeći akti:

 1. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019. godinu;
 2. Program javnih potreba u školstvu za 2019. godinu;
 3. Program javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2019. godinu;
 4. Program javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2019. godinu;
 5. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića za 2019. godinu;
 6. Program javnih potreba u sportu Grada Gopića za 2019. godinu;
 7. Program javnih potreba udruga od interesa za Grad Gospić za 2019. godinu;
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu;
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
 10. Program radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti za 2019. godinu;
 11. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu;
 12. Program utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić za 2019. godinu;
 13. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Gospića za 2019. godinu;
 14. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu;
 15. Plan razvoja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2019. godinu;
 16. Proračun Grada Gospića za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, Plan razvojnih programa Grada Gospića za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2019. godinu;
 17. Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih razdoblja;
 18. Odluka o komunalnim djelatnostima;
 19. Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Grada Gospića za 2018. godinu;
 20. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2018. godinu;
 21. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra – puta na nekretni označenoj kao k.č.br. 2475, k.o.. Lički Novi;
 22. Odluka davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja Like Gospić