Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
18. Sjednica Gradskog vijeća
https://gospic.hr/18-sjednica-gradskog-vijeca/

18. Sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno 25. siječnja 2019. | Gospic.hr


1. Dnevni red

2. Zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća

3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2019. godinu

4. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2019. godinu

5. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

6. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

7. Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

7.1. Mišljenje Turističke zajednice

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Gospića

9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću za 2019. g.

10. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja u korist udruge ZIR- zajedenica i razvoj

10.1. Pismo namjere - Zir

11. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji

11.1. Izvješće o obavljenoj reviziji

 

 

18. Sjednica Gradskog vijeća | Grad Gospić