21. Sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10), članka 65., članka 66. st. 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09), sazivam 22. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 14. studenog 2011. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici, Budačka br. 55, Gospić s početkom u 10.00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i    r e d

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića
 3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluka o davanju prethodne suglasnosti na

– prijedlog Statuta Osnovne škole dr. Jure Turića

– prijedlog Statuta Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac
Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ

 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
  Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Gospića
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti komunalnom poduzeću Usluga d.o.o. Gospić za nabavu komunalnog vozila
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prodaji nekretnine izgrađene na kat. čest. br. 2820 k.o. Gospić
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o početku postupka javne nabave za sklapanje okvirnog sporazuma za nabavu javnih radova redovnog održavanja i zaštite nerazvrstanih cesta na području Grada Gospića za razdoblje od 4 godine
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN
 1. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. 10. – 31. 10. 2011. godine
  Izvjestitelj: MILAN KOLIĆ
 1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu natječaja za davanje koncesije za prijevoz pokojnika na području Grada Gospića
  Izvjestitelj: IVAN BILJAN

 

                 S poštovanjem!

Predsjednik Gradskog vijeća
Petar Radošević, v.r.

 

Back to top