27. Sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09), sazivam 27. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 19. travnja 2012. godine (četvrtak) u Gradskoj vijećnici, Budačka br. 55, Gospić s početkom u 10.00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

1.    Aktualni sat
2.    Usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića
3.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Gospića
Izvjestitelj: IVAN BILJAN
4.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole dr. Jure Turića
Izvjestitelj: MARTA GRGURIĆ
5.    Razmatranje i usvajanje prijedloga Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2012. godini
Izvjestitelj: IVAN BILJAN
6.    Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. 03. – 31. 03. 2012. godine
Izvjestitelj: MILAN KOLIĆ

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Petar Radošević, v.r.

Back to top