32. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića- elektronička

11. svibnja 2020. god. od 10.00 do 12.00 sati održat će se 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića (elektronička)  sa sljedećim dnevnim redom:

D n e v n i   r e d

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa 30. i 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića;

                                              slaven.stilinovic@gospic.hr

  1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gospića;

Izvjestitelj:                             pocrnic@gospic.hr

  1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ   josip.markovic@gospic.hr

  1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Grada Gospića;

Izvjestitelj:JOSIP MARKOVIĆ     josip.markovic@gospic.hr

  1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2020. godini;

Izvjestitelj: SLAVEN STILINOVIĆ             slaven.stilinovic@gospic.hr

  1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga imena naselja, ulica i trgova na području Grada Gospića;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ     josip.markovic@gospic.hr

  1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti (HT–EKI-PODOŠTRA 42 – GOSPIĆ;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ     josip.markovic@gospic.hr

  1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti (HEP-ČANIĆ GAJ-BOLNICA 2);

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ     josip.markovic@gospic.hr

  1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o osnivanju prava služnosti prolaza i provoza na k.č.br. 3223/1 k.o.. Gospić;

Izvjestitelj: JOSIP MARKOVIĆ     josip.markovic@gospic.hr

 

Back to top