33. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića- elektronička

 

 

                                                          D n e v n i   r e d

 

  1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o  davanju suglasnosti trgovačkom društvu

USLUGA d.o.o. Gospić  za kratkoročno zaduživanje i prekoračenje po poslovnom računu

Kontakt: grad-gospic@gs.t-com.hr

 

 

 

Back to top