Grad Gospić
Novosti, natječaji, javna nabava, događaji i turističke informacije Grada
9. Sjednica Gradskog vijeća
https://gospic.hr/9-sjednica-gradskog-vijeca/

9. Sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno 28. lipnja 2018. | Gospic.hr


1. Dnevni red

2. Zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća

3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. g.

3.1. Obrazloženje uz Godišnji izvještaj za 2017.g.

4. Prijedlog Odluke o donošenju programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

4.1. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Grada Gospića

5. Prijedlog Odluke o izmjeni  dopuni Odluke o izradi I  izmjena UPU1

6. Prijedlog Odluke o davanju gradskih prostora na privremeno i povremeno korištenje

7. Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o organizaciji, naplati i kontroli parkiranja

8. Konačni prijedlozi za dodjelu javnih priznanja

9. Prijedlog Odluke o načinu držanja domaćih životinja

10. Prijedlog Odluke o načinu držanja kućnih ljubimaca

11. Prijedlog Odluke o ukidanju proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi

12. Prijedlog Odluke o osnivanju prava služnosti

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta

14. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Pahuljica

15. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Pahuljica

16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima

 

Usvojeni akti sa 9. sjednice Vijeća

9. Sjednica Gradskog vijeća | Grad Gospić