“Aktualno” u eteru Radio Gospića -zakup poljoprivrednog zemljišta

Zamjenica gradonačelnika Kristina Prša i Martina Tenđera, referent za  ruralni razvoj Grada Gospića danas su gostovale u emisiji Radio Gospića- Aktualno, vezano za zakup poljoprivrednog zemljišta.

Na pitanje što Gradu Gospiću donosi novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu i na koji se način raspolaže s tim poljoprivrednim zemljištem zamjenica gradonačelnika Kristina Prša odgovorila je kako je novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu gradovima i općinama omogućeno raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem.

Državnim poljoprivrednim zemljištem raspolaže se na temelju Programa raspolaganja koje su svi gradovi i općine bili dužni izraditi u roku od 3 mjeseca. Naglasila je kako je Grad Gospić napravio Program u roku, isti je usvojen na Gradskom vijeću, Županija je dala pozitivno mišljenje, te Ministarstvo poljoprivrede suglasnost još 28.12.2018 god.

Također je kazala kako  Grad Gospić raspolaže sa ukupno 6746,53 hektara, od tog 1392 hektara su pod Ugovorima (ukupno 76 ugovora koji su revalorizirani sukladno novom Pravilniku o načinu revalorizacije zakupnina). Programom raspolaganja koji je Grad izradio predviđeno je 55 ha za prodaju i 6690 ha za zakup. Isto tako, napomenula je kako ovim Zakonom Grad raspolaže državnom zemljom na način da je može prodati, dati u zakup ili produžiti ugovore o privremenom korištenju.

 

Nadalje, vezano za Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koji je Gradsko vijeće Grada Gospića raspisalo 12. prosinca prošle godine Zamjenica Gradonačelnika je istaknula kako je  temeljem Odluke o raspisivanju javnog natječaja koje je također doneslo Gradsko vijeće raspisan je natječaj na ukupno 805 hektara, Javni natječaj trajao je do 13.01.2020, a pristigle su 84 ponude.

Povjerenstvo za Zakup javno je otvorilo ponude dana 23.01.2020, a zapisnik sa otvaranja bit će javno objavljen na WEB stranicama Grada Gospića, kako bi svi poljoprivrednici mogli vidjeti tko se prijavio na koje čestice, te kako bi bili upoznati sa svim koracima.

O kriterijima kad se govori o prednostima sudjelovanja na ovom Javnom natječaju nešto više rekla je Martina Tenđera, referent za ruralni razvoj Grad Gospića.

Kriteriji su jasno definirani Zakonom i Pravilnikom o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Prvi kriterij- su stočari kojima nedostaje površina u odnosu na broj uvjetnih grla, kojima je poljoprivreda primarna djelatnost, najmanje 3 godine do objave natječaja vlasnik je ili posjednik stoke, bavi se stočarskom proizvodnjom, ima najmanje 3 godine prebivalište ili  sjedište na području Grada Gospića.

Drugi kriterij je dosadašnji posjednik, kojem je poljoprivreda primarna djelatnost ako je u mirnom posjedu na temelju ugovora koji su istekli, a sklopljeni su na temelju prije provedenog javnog natječaja i na temelju Ugovora o privremenom korištenju, koji ne može biti kraći od 5 godina.

Zatim treći kriterij- mladi poljoprivrednik- nositelj OPG-a ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji nije napunio 41 godinu, upisan je u upisnik poljoprivrednika najmanje 3 godine, ima prebivalište, sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje na području Grada Gospića.

Četvrti kriterij su nositelji OPG-a koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom kao primarnom djelatnošću, upisani u upisnik poljoprivrednika, imaju najmanje 3 godine sjedište na području Grada Gospića.

Peti kriterij su fizičke ili pravne osobe s područja Grada Gospića, koji imaju prebivalište, sjedište ili proizvodni objekt u funkciji poljoprivredne proizvodnje najmanje 3 godine.

Šesti su zadruge i trgovačka društva registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i upisana u upisnik poljoprivrednika najmanje 3 godine.

Sedmi fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom.

I osmi kriterij, ostale fizičke i pravne osobe koje se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

 

Nadalje, postavilo se zanimljivo pitanje- Što ako se dogodi situacija da postoje dva ponuditelja koja imaju iste kriterije?

Na ovo pitanje Martina Tenđera dala je sljedeći odgovor. Ako se više osoba prijavi za istu česticu u istom redoslijedu, prednost se utvrđuje prema dodatnim kriterijima, a to su:

  1. Ekonomska vrijednost poljoprivrednog gospodarstva između 8000 i 100 000 eura.
  2. pravne ili fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom
  3. pravne i fizičke osobe koje se bave sjemenskom proizvodnjom
  4. Obrazovanje iz područja poljoprivrede, veterinarstva ili prehrambene tehnologije, a najmanje SSS
  5. Nositelj OPG-a koji je Hrvatski branitelj iz domovinskog rata ili dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja
  6. Veći broj članova OPG-a
  7. Dulje upisan u upisnik poljoprivrednika
  8. Cijena.

 

Na pitanje tko sve sudjeluje u odabiru najpovoljnijeg ponuditelja Martina Tenđera je pojasnila kako  na temelju navedenih kriterija Povjerenstvo za zakup utvrđuje najpovoljnijeg ponuditelja, nakon čega dostavljaju Prijedlog Gradskom vijeću na usvajanje, na prethodno mišljenje Županiji i onda u Ministarstvo poljoprivrede na suglasnost.

Kad Ministarstvo poljoprivrede izda suglasnost, prijedlog Ugovora dostavlja se u državno odvjetništvo na prethodno mišljenje o pravnoj valjanosti.

 

Isto tako, vezano za članak 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji se konkretno odnosi na privatnu zemlju Martina je pojasnila kako poljoprivredno zemljište u privatnom vlasništvu koje se ne održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, a vlasnici su nedostupni ili nepoznatog boravišta, Ministarstvo može radi zaštite tla, okoliša ili ljudi dati u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi na rok do 10 godina uz naknadu u visini iznosa početne zakupnine.

Poljoprivredni redari terenskim izvidom utvrđuju  je li poljoprivredno zemljište obrađeno, te ukoliko je neobrađeno a vlasnici su nedostupni bazi s popisom katastarskih čestica proslijedit će u Ministarstvo poljoprivrede na daljnje postupanje.

Mi smo do sada obradili 1300 čestica koje smo upisali u našu bazu. Ono što je novina ovog zakona jest da ukoliko je privatno poljoprivredno zemljište neobrađeno, a vlasnici su dostupni, Poljoprivredni redar će Rješenjem narediti provođenje Odluke o agrotehničkim mjerama, ako vlasnici ni tada ne postupe po Rješenju kaznit će ih se novčanom kaznom.- istaknula je Martina Tenđera.

 

Za kraj Zamjenica gradonačelnika Kristina Prša dodala je kako Grad Gospić ove godine planira raspisati još jedan natječaj, a onda ići i u prve izmjene Programa raspolaganja državnom zemljom, gdje bi iz Programa izbacili sve čestice koje su u međuvremenu prešle u privatno vlasništvo, a uvrstili bi u Program čestice koje smo izdvojili iz šumsko gospodarske osnove Hrvatskih šuma ( radi se o 280 hektara državne zemlje).

Također, u tijeku su izmjene prostornog plana Grada Gospića, a njime bi se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje se do sada  nalazi u građevinskom području prenamijenilo u poljoprivredno zemljište ( tu se radi o dodatnih 200 hektara). Ovim izmjenama programa mi bismo dakle povećali raspolaganje državnom zemljom koju bismo dali u zakup- istaknula je Kristina Prša.

Nadalje, Grad Gospić naručio je izradu elaborata vezanog za istraživanja tla i zemljišta koje smo proveli prošle godine, a koja su se odnosila na istraživanja održivog korištenja zemljišta na OPG-ima, stoga pozivamo sve zainteresirane da dođu na predavanje koje će se održati 13.02. u KIC-u, te će profesori sa agronomskog fakulteta u Zagrebu prezentirati rezultate provedenih istraživanja. Također, zamjenica gradonačelnika Kristina Prša pozvala je sve poljoprivrednike da prate službene stranice Grada Gospića kao i facebook stranici Grad Gospića  kako bi bili  pravovremeno informirani o svemu, te da se za sve dodatne informacije mogu obratiti referentici za ruralni razvoj Grada Gospića Martini Tenđera.

 

Back to top