Analiza energetskog sektora u lokalnoj samoupravi

Grad Gospić je u suradnji s Gradskim uredom za energetiku,zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba, na čelu s pročelnikom Marijanom Marasom te Regionalnom energetskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske  s kojom izrađuje Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Gospića za razdoblje do 2020. godine održao Forum- Analiza energetskog sektora u lokalnoj samoupravi.

Glavni cilj Foruma je kroz SWOT analizu pokazati i utvrditi što je objektivna snaga, slabost, prilika odnosno prijetnja na području energije i prilagodbe klimatskim promjenama na području grada Gospića, jesu li i kako su ti faktori međusobno povezani te kako i na koji način prepoznati mogući potencijalni razvoj. SWOT analiza svih segmenata energetskog sustava po pojedinim temama, temeljni je korak u određivanju vizije, ciljeva i mjera za energetski održivi razvoj grada.
Ispred Grada Gospića nazočne je pozdravio pročelnik Pavao Pavelić iz Gradskog ureda za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša te istaknuo kako je Grad Gospić  preuzeo obvezu i odgovornost provoditi pregovore i aktivnosti  učinkovitog korištenja energije, korištenja obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva,te da je za realizaciju ovog Sporazuma vrlo bitno uključiti i potaknuti na razvijanje i djelovanje sve dionike u našoj zajednici kako bi na taj način mobilizirano postigli naš zajednički cilj a to je u prvom planu energetski održivi razvoj grada Gospića.

Back to top