Besplatno osposobljavanje nezaposlenih osoba za rukovanje građevinskim strojevima

Grad Gospić poziva zainteresirane da se uključe na verificirani program osposobljavanja za nezaposlene (upis u e – radnu knjižicu) za poslove rukovatelja/ice kombiniranim građevinskim strojem i rovokopačem u sklopu projekta „Odškrinimo vrata zapošljavanju“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali.

Stečena znanja i vještine polaznicima će omogućiti prilagodbu potrebama tržišta rada odnosno veću zapošljivost u području strojarstva i graditeljstva.

Program osposobljavanja namijenjen je isključivo dugotrajno nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina s područja Gospića te im pruža mogućnost stjecanja novih vještina i znanja, kao i njihovu veću kompetentnost i konkurentnost na tržištu rada. Također kroz program osposobljavanja polaznice i polaznici će imati priliku naučiti sve o elementima strojeva i mehanici, osnovama, karakteristikama i održavanju motora, hidrauličkim sklopovima i osnovama građevinskih strojeva (strojevi za bušenje, betoniranje, asfaltiranje i slično). Održavanje stroja i tehnologija rada prilikom iskopa i zemljanih radova, utovara tereta i opasnostima pri radu i sigurnost također su teme koje će polaznici imati mogućnost praktično usvojiti.

Program osposobljavanja potpuno je besplatan. Osposobljavanje će trajati 120 sati: od toga 44 sata teorijskog dijela i 76 sati praktičnog dijela, a točni dani predavanja definirati će se kad se formiraobrazovna skupina. Nakon završetka svih 120 sati nastave slijedi kratka provjera znanja te se nakon uspješne provjere polaznicama i polaznicima izdaje uvjerenje o osposobljavanju i upis stečene titule u e-radnu knjižicu. Uvjet za upis na ovoj program je da su osobe nezaposlene i to ne moraju dokazati potvrdom iz evidencije HZZ-a, nego mogu i Izjavom koja se nalazi u prilogu.

Za prijavu na program osposobljavanja i sve dodatne informacije javite se na e-mail: nina@gospic.hr ili broj tel 053/658-103 u Odsjek za gospodarstvo i ruralni razvoj Grada Gospića.

IZJAVA O STATUSU

PRIJAVNI OBRAZAC

Back to top